четвъртък, 26 септември 2019 г.

Чантаджии скриха супер предложение за утилизация

Петък, 12 Юни, 2015 13:39:03  frognews.bg

Предложението ми бе базирано на съществуващи технологии и елементи в работеща организационна структура, като за основа се взема мобилен център за утилизация, напълно автоматизиран с ниско интелигентни роботи. С подобен център нямаше да ги има взривовете и жертвите в Г. Лом и Иганово. За съжаление чантаджии не му дават зелена светлина. Уви! Това казва за Фрог, както и за BurgasNovinite.BG  изобретателят Марин Мидилев.

От 2008 год. предствалявам Република България на международни симпозиуми по върхови технологии за разминиране на минни полета, сам без организация и държава зад гърба ми.
Финалният ми доклад бе миналата година на HUDEM2014 от името на консорциума TIRAMISU в Хърватска. Декември 2014г. “случайно” присъствах на първото заседание на Комисията по Отбрана към Народното Събрание със съекипник, където бе повдигнат въпроса за проблемите с мините в Горни Лом и с боеприпасите подлежащи на утилизация(демилитариазация). Наложи се да правя предложение, като на 18 декември депутатът г-н Валентин Радев ме насочи да се обърна към Министерството на Отбраната за съвместна дейност с Института по Отбрана. На 19 декември изпратих предложението. Накратко технологиите за утилизация( демилитаризация) са съкратени варианти на Интегрираните системи за разминиране на минни полета. Предложението ми бе базирано на съществуващи технологии и елементи в работеща организационна структура, като за основа се взема мобилен център за утилизация(демилитаризация), напълно автоматизиран(роботизиран) с ниско интелигентни роботи.На 26.01.2015 год. с част от активизирания екип предизвикахме работна среща в Института по Отбрана с техни представители и представители от Министерството на Отбраната, на която представихме какво вършат индустриалните дронове(хексакоптери) с които екипа разполага. На 27.01.2015г. входирахме допълнение пъм предложението ни. Това е предисторията на предложението, което би решило тотално  проблемите с мините в Горни Лом, утилизацията и демилитизацията на тоновете боеприпаси.

С дата 6 март ни бе пратено становище от Института по Отбрана, което получихме със закъснение. Изпратихме възражение. До този момент имаме мълчаливи откази.А активният екип сме инжинери изобретатели, като трима сме с подготовка на СПЕЦ НАЗ; двама са със специалност кибернетика, завършили извън България. В разширения екип има професори, доктори на науката, конструктори и други специалисти, пояснява той.
Какви са изводите? Администраторите( Запетайкаджиите, чантаджиите и бюрократите), се интересуват само от комисионни и единствената им работа е да си пазят местенцето. Загубиха ни достатъчно време.Поради факта че над 70 държави по света имат минни полета в най плодородните си площи и че ако темповете на разминиране се запазят то на Света ще са необходими още 200 год да бъдат освободени полетата от мини съм принуден да подаря моята част от “know how” на външни организации. В Света има достатъчно средства за разработка и внедряване. Себестойността на една извадена мина в момента е над 1000$. Отделно всяка година се дават жертви от цивилно население(основно деца), жертви са и сапьори извършващи действията по разминиране. България няма интерес да разработва нови върхови технологии и да ги експлоатира, които да се ползват в сферата на разминирането на минните полета, като и в демилитаризацията на мини и боеприпаси извън територията на България с български екипи по експлоатация. Основната дейност в сферата на иновациите тук са “фабриките за писане на проекти”. Дори и в Министерството на Отбраната има създадена такава фабрика. Някой е казал “Тиловаци бойни действия не управляват”, но ситуацията в България е такава, разкрива членът на МЕНСА Мидилев.

Най голямата глупост е да се наруши отново Договора от Отава в частта трансфер на мини, чрез връщането на мините от Горни Лом в Гърция, категоричен е експертът.

Ето и самият отговор-възражение:

Чрез Министъра на Отбраната
До Началник на Института по Отбрана
Копие до
Комисията по Отбрана към
Народно Събрание на Република България
ВЪЗРАЖЕНИЕ-ОТГОВОР
на
Становище  №3-681/06.03.2015
Уважаеми, полковник доцент доктор Балабанов,
Внимателно разгледахме и анализирахме вашето становище (№3-681/06.03.2015) по предложения от нас проект „Иновативни интегрирани системи за разминиране, утилизация, и демилитаризация на минни полета.“ (№13-00-3659/27.01.2015).
По никакъв начин не бихме се съгласили с вашия подход при оценката и структурирането на проекта.
Целите на нашата среща бяха:
1.    Да ви убедим в целесъобразността на предложения проект;
2.    Да демонстрираме нашите възможности за неговата реализация;
3.    Да намерим допирните точки с вашите специалисти по утилизация;
4.    Да изложим план за бъдещото реализиране на съвместен изследователски проект;
5.    Да представим стъпки за комерсиализирането на резултатите от проекта.

1.    На срещата всички се обединихме в общо мнение за целесъобразността от реализиране на проекта във вида, в който бе представен!

2.    Бяха демонстрирани част от практическите резултати на досегашната дейност на екипа, която вие можехте да оцените още на момента. Бяха ви споменати редица дейности по всички основни елементи на проекта, по които в момента се работи. Беше потвърдено, че целият обем от тази част на проекта ще се реализира от наша страна!

3.    На срещата не се спомена единствено какво е необходимо да се направи, за да се извърши практическата утилизация на откритите, извадени и доставени на определено от вас место невзривени боеприпаси. Ние не сме задавали въпроси за технологиите на демилитаризиране на екстрахираните и транспортирани до работното място невзривени боеприпаси, мини и импровизирани взривни устройства. Не сме искали и чертежи на вашите устройства и описание на вашите технологии. Даже не сме ви питали за инженерни разчети за доказване на вашата способност в тази област. Интересуваше ни единствено в какъв вид трябва да ви бъдат доставени безопасно, за да можете да извършите съответните специализирани дейности и евентуално колко те биха стрували.

4.    На срещата бяха не дискутирани никакви финансови въпроси, с изключение на това как ние до този момент осъществяваме изследователската си дейност. Както вече посочихме, тя е само на основата на частно финансиране със собствени ресурси. Този модел е крайно неефективен, понеже най-често води до известната „долина на смъртта“. Модерните икономически изследвания от края на миналия век (когато е въведен и този термин!) доведоха до нови подходи при финансирането на иновативни проекти. Целта на тези икономически подходи станаха причина и за политически решения в тази насока. (По този въпрос група учени и предприемачи работим много сериозно и в България, отново на базата на частно финансиране!) След като сме достигнали до определено ниво на практически решения в резултат на финансирани от нас самите дейности решихме да ускорим процеса чрез изготвяне на съответен проект, с който да се кандидатства по подходяща програма за финансиране. За да извършим пълно комплектоване на финансовия анализ е необходимо да оценим и дейностите по демилитаризиране на екстрахираните и транспортирани до работното място невзривени боеприпаси, мини и импровизирани взривни устройства. Тези данни очаквахме да получим от вас за да завършим финансовия разчет  на целия проект. Естествено тези финансови разчети могат да претърпят промяна в отделните си позиции и периоди в зависимост от ограниченията и правилата на програмите, в които евентуално ще участваме. Това ние бяхме готови да го извършим при доставяне на информация от ваша страна, естествено след съответната дискусия по въпроса!

5.    За бъдещото комерсиализиране сме направили съответните проучвания и анализи на наличните в света обекти на приложение и съответните финансиращи организации (един своеобразен маркетингов анализ, предвид спецификата на дейсността на бъдещото дружество!). Изготвили сме и предварителен финансов разчет на нашите дейности, използвайки и методите:
•    Venture Capital Method;
•    Berkus Method;
•    Scorecard Valuation Method;
•    Risk Factor Summation Method...

Уважаеми, полковник доцент доктор Балабанов, очаквахме професионално отношение от ваша страна като част от екипа, който се е заел с решаването на сериозен проблем със значими хуманитарни и икономически измерения. Затова ни изненадва отношението ви по въпросите на интелектуалната собственост и желанието за получаване на информация, която би била резултат от крайното изпълнение на целия проект! Патентоването съвсем не е толкова елементарна задача, както вие небрежно подхвърляте във вашето становище. Както вече заявихме в предходните абзаци, целта ни е създаване на бизнес в глобален мащаб. За тази цел е необходима и съответната защита на авторските права в доста страни по света. Една заявка за PCT/WIPO e ~€5000. Преди да се въведе единен европейски патент цената на защитата само в Европейския съюз би била от порядъка на €2530,000 всяка година! А ако вземем предвид страните по света, които биха се явили евентуални конкуренти, то сумата набъбва до €250300,000 всяка година! В нашите финансови разчети ние сме включили тези суми, защото те се възприемат като особено важен разход от инвеститорите и до този момент в нашата практика не са били обект на дискусия! Ние сме изминавали вече целия път по получаването на международен патент и сме наясно с изискванията и практическото му осъществяване (справка WO2004/029521).
Освен това твърде много се разпространи практиката на т.нар. patent trolls, което стана причина редица законодатели, вкл. САЩ, да предприемат законодателни инициативи в защита на слабите във финансово отношение патентнопритежатели.
Никога не сме си поставяли за цел да ви убеждаваме в изпълнимостта на предлаганите решения, понеже практическото им изпълнение смятаме да извършим ние самите. На този етап ни е необходимо само финансиране на дейностите, свързани с реализирането на поставената крайна цел. Ние ще ги обосновем в достатъчна степен в документите за кандидатстване. В този проект, както вече споменахме, ние се нуждаехме само от частта за демилитаризиране на екстрахираните и транспортирани до работното място невзривени боеприпаси, мини и импровизирани взривни устройства. Ние като колектив се нагърбваме да обосновем всичко останало в проекта, да го защитим технически, технологично и финансово пред съответните организации.

Уважаеми, полковник доцент доктор Балабанов, при наличие на по-голямо желание за конструктивно сътрудничество от ваша страна, можехме да подпишем договор за конфиденциалност и да задоволим вашето любопитство към резултатите от нашата дейност. До този момент, освен констатацията, че предлагания краен продукт от дейността ни е много полезен, нямаме такова!
Извън сухата статистика бихме могли да добавим и един красноречив практически пример, който разкрива цялата философия на обсъжданата от нас ситуация:
През 60-те години на 19 век Gary Starkweather предлага на своя ръководител в Xerox замяна на електроннолъчевите тръби с наскоро отрития (не от него!) и все още нетестван лазер.  Но ръководителят настоява за подобряване на съществуващия в момента модел и Starkweather е на път да загуби работата си.
Обаче в развойния център PARC на Xerox Starkweather получава необходимото внимание и му се предоставят всички необходими условия за да разработи своята идея. В резултат на пазара се появява лазерния принтер Xerox 9700, който в рамките на няколко години осигурява няколко милиарден приход на компанията.
Много е трудно в една закостеняла организация да се осъществяват иновативни идеи. Човек с нови идеи трябва да бъде истински герой, за да се пребори именно със закостенелостта на висшестоящите. Или просто ги заобикаля и започва без тях. Както това прави Steve Jobs няколко години по-късно с разработените в същата Xerox мишка и графичен потребителски интерфейс. Загубата е за Xerox, печалбата е за Apple. Ситуацията, в която се намираме, е същата!
С уважение:Марин Мидилев, Георги Гушлеков и екип

Новините от днес и със задна дата