понеделник, 27 март 2023 г.

Предлагат промени в продажбите на имоти

 istock 

В проекта на Закона за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти да се въведат конкретни механизми за това по какъв начин и как ще се определя размера на комисионата, дължима от клиенти към агенцията. За това настояват адвокати и юристи от Сдружение "Съвет по нормотворчество".

Според тях това би допринесло за отстраняване на съществуващата порочна практика да се претендира заплащане на комисиона в прекомерни размери, несъответстваща на вида, обхвата и стойността на предоставената от агенцията услуга, което наложи в последните години ироничното ѝ определяне от значителна част от обществото като „такса запознанство“.

От сдружението напомнят, че през месец юли 2022 г. на интернет страницата на Народното събрание на Република България бе публикуван Проект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, внесен до Председателя на 47 Народно събрание, чиято цел, съгласно представените към проекта мотиви, е въвеждане в регулация на дейността на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти в съответствие с обществените изисквания за нейното упражняване, с националното законодателство и с правото на Европейския съюз, по-конкретно с европейските и национални стандарти.


В проектозакона са заложени изисквания за навлизане на пазара на посредническите услуги, предложени са механизми за въвеждане на професионална компетентност (професионална квалификация и правоспособност) на посредниците при сделки с недвижими имоти; създадени са легални определения на лицата, участващи в посредничеството; съдържа се регулация на правния статут, регистрацията, условията за извършване на дейност, етичните правила и отговорности при извършване на посредническа дейност при сделки с недвижими имоти, както и е въведена отговорност на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти при нарушаване на закона и професионалната етика.


„Считаме, че задължителното участие на лица – специалисти по вещно право (преди всичко адвокати), притежаващи необходимия правен капацитет (образование, опит, правни познания) в процеса по сключване на сделките за разпореждане с недвижими имоти е наложително и следва да бъде нормативно регламентирано, с оглед защитата на правата и интересите на клиентите - потребителите на посредническите услуги“, посочват от сдружението.

Новините от днес и със задна дата