четвъртък, 12 януари 2023 г.

Медиацията става задължителна при спорове за разводи и родителски права

  

Депутатите гласуваха на първо четене промени в Закона за медиацията, според които се въвежда задължителна съдебна медиация по определени граждански и търговски дела, включително спорове за родителски права и разводи.

Законопроектът, който е част от Плана за възстановяване и устойчивост, е внесен от служебното правителство и трябва да влезе в сила от 1 януари 2024 година.

Той е част от пътната карта за изпълнение на актуализирана стратегия за продължаване на реформа в съдебната система, приета през 2016 г., част от докладите на ЕК до ЕП и Съвета на Европа, по-известни като мониторинговия механизъм, както и от разработки на Висшия съдебен съвет, заяви от парламентарната трибуна служебният министър на правосъдието Крум Зарков.

Той отбеляза, че медиацията е изключителен важен способ по две причини. Един от проблемите на българската съдебна система е неравномерната натовареност на съдилищата, но той е изключително важен и за българските граждани, защото осигурява бързо, евтино и ефективно средство за решаване на спорове, обясни Крум Зарков, цитиран от БТА.

Доказано е, че медиацията е един от способите за преодоляване на неравномерната натовареност на съдилищата, добави министърът. Той каза, че са предложили въвеждането на задължителна медиация и уточни, че не е задължително постигане на споразумение, но е задължителен опит за него в определени граждански и търговски дела, в които смятат, че ще се постига висока степен на успеваемост.

Това са разводите, разрешаването на спорове относно упражняване на родителски права и измененията на мерки, свързани с упражняването им, разрешаването на разногласия по повод упражняването на тези права, определяне на мерките за лични отношения в семейството, разпределяне на ползване на собствената вещ, парични вземания, делбата и други дела, които много често се проточват в съдилищата без особен успех, заяви Зарков. Той посочи и предвидените случаи в търговското право.

Този списък може да бъде допълван и съкращаван, съгласно волята на народните представители, каза Зарков.

Депутатите приеха срокът за предложения между първо и второ четене да бъде три дни.

С промените се определят изискванията към лицата, които ще могат да осъществяват съдебна медиация, специфичните им функции и задължения, както и самата процедура. Процедурата по съдебна медиация ще се осъществява от един или повече медиатори, вписани в списъка на медиаторите към Съдебен център по медиация освен ако не бъдат посочени по общо съгласие на страните.

Предвижда се процедурата по медиация да се провежда след приключване на размяната на книжа, в определен от съда срок, който не може да бъде по-дълъг от три месеца, като съдебното дело няма да се спира, а при неизпълнение на разпореждане на съда за провеждане на медиация, на страната ще бъде налагана санкция.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Новините от днес и със задна дата