Дребни търговци в Бургас отново се обявиха за промени в общинската наредба за преместваемите обекти по чл. 56 и анонсираха собствен вариант за промени в текстовете. Основен проблем се оказва процедурата по кандидатстване пред местните власти за отдаване на точки под наем, стана ясно по време на среща между представители на дребния бизнес и общински съветници, сред които беше и председателят на местния парламент Севдалина Турманова.

Първи по време, първи по право

Според представителите на бизнеса правилото за отдаване на общински терени за дребна търговия "първи по време, първи по право" не е най-работещият вариант. Председателят на Асоциацията за защита на малкия и средния бизнес Николай Димитров обяви, че по-удачно би било да се помисли за вариант, при който право се дава на редовни платци и такива, които не са имали протоколи за нарушения.

"Когато един търговец кандидатства за една позиция и е редовен платец без нарушения, нека се ползва с предимство, ако за конкретната точка има повече от един кандидат. Може да се въведе и изискване за уседналост. Не трябва да се налагат само ограничения. Тази наредба беше създадена навремето с основно социална функция - за малки, семейни фирми, за да могат да развиват търговия. Тук не говорим за голям едър бизнес, за да се правят безброй изисквания", коментира Димитров. По думите му през годините са внасяни редица предложения за промени в наредбата. Последните са изготвени с помощта на екип от юристи и са на база съдебни решения, стана ясно от думите му. Димитров отхвърли категорично вариант, в който общинските точки за дребна търговия се отдават чрез конкурсна процедура.

"Нека не забравяме, че именно конкурсната процедура беше съборена в съда и то цели два пъти, тъй като противоречи на основния Закон за устройство на територията", каза още Николай Димитров.

По време на срещата беше предложено срокът за наем на общинските терени да бъде удължен от 3 на 5 години, както е посочено в ЗУТ и сроковете да бъдат удължавани автоматично на изрядните търговци. Сред непопулярните предложения беше да се правят дарения от 5000 лева за новородени в Бургас срещу удължаване на договора за наем на площ за търговия.

Предложения има, но едва ли ще минат през гласуване

Общинският съветник и председател на Комисията по общинска собственост Георги Дракалиев вече е входирал предложение за промени в наредбата. Според него отдаването на общинските площи трябва да става само чрез търг, ако има повече от един кандидат. Документът е виден на сайта на Община Бургас и ще бъде разгледан от всички комисии към местния парламент след месец. Според председателя на Общинския съвет Севдалина Турманова, едва ли ще се стигне до приемането на тези текстове предвид това, че този вариант вече е прилаган и съответно атакуван на две съдебни инстанции.

"Вероятно ще се създаде неравнопоставеност. Ако имаме само един кандидат - отново ли ще трябва да обявяваме търг", коментира Турманова.

Срещата беше организирана от общинския съветник от групата на Средна европейска класа в Общински съвет - Бургас Иван Иванов. В края ѝ се взе решение да бъде създадена работна група, която да подготви исканите от бизнеса промени. Присъстващите се обединиха и около мнението, че е наложително кандидатстването за наем на площ да става чрез нова електронна система по подобие на тази за прием в детските градини в общината.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!