сряда, 25 януари 2023 г.

Променят условията за оценка от ТЕЛК - вече ще се отчита всяко увреждане

  

Променят се условията за оценяването на временната нетрудоспособност. Това каза служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев на брифинг след заседание на Министерския съвет.

Същественото в тази промяна е отчитане на всяко увреждане в общата оценка, а не както е досега само на водещото, посочи Меджидиев и обясни, че това ще е независимо от процентите, които му съответстват, както и независимо от процента на водещото увреждане.

Здравният министър заяви, че Министерският съвет е приел промените в Наредбата за медицинска експертиза, като са съобразени исканията на неправителствени организации и хора с увреждания, отправени по време на общественото обсъждане.

Имаме синхронизиране със Закона за здравето, като родителите на деца до 12 г. ще могат да ползват болничен лист за временна нетрудоспособност, когато детето е върнато от детско заведение или училище поради карантина. Досега такъв се издаваше само на родителите на деца, посещаващи детско заведение, посочи министърът, цитиран от БТА.

Втората точка е включване на децата с психични увреждания в категорията, за които е определена потребността от чужда помощ, независимо от определения процент. Това допринася за по-справедливо оценяване и осигуряване на адекватна грижа в ежедневното им съществуване, с цел компенсиране на загубата на базисни социални и ключови умения, допълни Асен Меджидиев.

Той добави, че са направени промени в отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида увреждане в проценти, "което ще доведе до по-справедливо оценяване на тези заболявания, както и за прецизиране на случаите, при които с категоричност да се определи пожизнен срок на инвалидност с и/или чужда помощ".

В основната си част направените промени са предложени от организации на хора с увреждания и са съгласувани с експертите съвети към Министерството на здравеопазването и Националната експертна лекарска колегия.

Предвижда се възможността лицата, които са освидетелствани или преосвидетелствани в периода до влизане в сила на това постановление, и за които, с него са определени по-благоприятни оценки за увреждането, да имат право да подават заявлението си за преосвидетелстване. Извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилна за устройство и организация на работата на органите на Медицинската експертиза на регионалните картотеки не се предвижда срок за това преосвидетелстване, каза Меджидиев.

Той обясни още, че ще има промяна и в ТЕЛК комисиите - "много повече експерти ще могат да оценяват", а до момента не е обсъждано повишаване на таксите за медицински прегледи при личните лекари.

По думите му се очаква значителен интерес от лицата с увреждания и съществува риск от допълнително забавяне на експертизата от страна на ТЕЛК-комисиите и ограничаване във времето.

Всичко това ще ускори много процеса по издаване на експертните решения, добави министърът.

Новините от днес и със задна дата