петък, 4 ноември 2022 г.

Бившият кмет на Созопол ще връща от джоба си парите, предоставени на градския футболен клуб

  

                                           Снимка: Булфото

Административен съд - Бургас потвърди решение на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси на Панайот Рейзи, бивш кмет на Община Созопол (мандат 2015 - 2019 г.). В качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, Рейзи е разходвал общински средства в полза на Сдружение "Футболен клуб Созопол", на което е бил председател на Управителния съвет от 06.03.2009 г. до 12.02.2020 г.

Установените от КПКОНПИ факти са потвърдени от съда, а именно - че със свой подпис Рейзи е разрешил изплащане на субсидии от общинския бюджет към футболния клуб в общ размер на 155 000 лв. (на 08.08.2018 г., 14.08.2018 г., 10.09.2018 г., 28.12.2018 г., 07.01.2019 г. и на 07.02.2019 г.).

"Извършените в случая плащания имат окончателен характер, тъй като не е предвидено връщането им на общината. (...) Не е необходимо да бъде доказано резултатно деяние с реални негативни последици. Законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес, като по този начин компрометира публичната длъжност, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение, ведомство и пр.

Целта е предотвратяването на съмнения, че лицата заемащи публични длъжности, осъществяват правомощията си на база на лични и роднински отношения, а не на база законоустановените критерии", мотивират се съдиите.

Новините от днес и със задна дата