понеделник, 28 ноември 2022 г.

Как да си получите парите от втората пенсия

 istock 

Първите пенсионери от Универсален пенсионен фонд с договори за разсрочено плащане и допълнителна пожизнена пенсия за старост получават вече своите плащания, посочват експертите от Българската асоциация на експертите за допълнително пенсионно осигуряване.

Пенсионерите могат да разчитат на своите месечни суми всеки месец до 15-то число на текущия месец, изплатени от Фонда за изплащане на пожизнени пенсии и Фонда за разсрочени плащания.

Право на пенсионера е да определи и удобния за него начин на получаване на пенсията – по банков път или с пощенски запис.

Към момента броят на разсрочените плащания е с най-голям дял за сметка на допълнителните пожизнени пенсии за старост, които ще се увеличават дългосрочно, тъй като броят на осигурени лица с натрупвания по партидата, достатъчни за отпускането на пожизнени пенсии, ще продължава да расте.

Минималната сума на пожизнената пенсия е 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. За 2022 г. тя е 70,05 лв. на месец. Максимален размер на пожизнената пенсия няма.

При разсроченото плащане има минимален и максимален размер. Минималната сума на месечното разсрочено плащане е 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – за 2022 г. 70,05 лв. на месец. Максималният размер на месечното разсрочено плащане за 2022 г. е равно на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – 467 лв.

Социални и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Социални и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

 

Новините от днес и със задна дата