четвъртък, 29 септември 2022 г.

Как да проверите с колко ви е увеличена пенсията от 1 октомври

 istock 

Разпорежданията за преизчислените от 1 октомври т.г. пенсии ще бъдат достъпни на страницата на Националния осигурителен институт на 3 октомври (понеделник), съобщиха от НОИ.

В разпореждането ще бъдат посочени:

➢ изходните данни, въз основа на които се изчислява базовия размер на пенсията, съобразно нормативните изисквания; ➢ начина на изчисляване на базовия размер на пенсията;

➢ процентите, с които базовият размер на пенсията се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията (съответно – след 2007 г.);

➢ сравняването на преизчисления към 01.10.2022 г. размер на пенсията с размера ѝ към 30.09.2022 г. и определянето на по-високия от тях.
Разпорежданията ще бъдат достъпни за лицата, разполагащи с персонален идентификационен код -  Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските клонове ще бъде в периода между 7 и 20 октомври.

Вижте как ще се преизчислят пенсиите от 1 октомври

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.

НОИ вече обяви механизма, по който ще бъдат преизчислени пенсиите. Той е публикувана на интернет страницата на НОИ в менюто „Актуално“ - Информация за механизма за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2022 г.

Новините от днес и със задна дата