петък, 24 юни 2022 г.

Бюджетната комисия прие минималната пенсия да е 467 лв., максималната - 2000

  

Депутатите от Комисия по бюджет и финанси единодушно приеха на второ четене Закона за изменение на Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване, съобщи БТА.

В промените на закона всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се осъвременяват с 10 на сто.

За пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., изплащаните към 30 юни допълнителни суми (т.нар. "Ковид добавки") и индивидуалните суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари 2022 г., се включват в размера на получаваната пенсия за трудова дейност, след прилагане на осъвременяването с 10 на сто.

За пенсиите за трудова дейност, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2022 г., изплащаните към 30 юни допълнителни суми (т.нар. "Ковид добавки") се включват в размера на пенсията. За пенсиите за трудова дейност, които ще бъдат отпуснати след 1 юли 2022 г., също се предвижда включване на 60 лв. в размера на пенсията.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 370 лв. на 467 лв. (увеличение от 26,2 на сто).

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1500 лв. на 2000 лв. (увеличение от 33,3 на сто).

Във връзка с предвижданото увеличение на социалната пенсия за старост от 170 лв. на 247 лв. (увеличение с 45,3 на сто) и обвързаните с нея размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност, и добавките, които се определят в процент от нея, във финансовите параметри на законопроекта е предвидено съответното увеличение.

ПГ на "ГЕРБ-СДС" предложиха минималната пенсията да е 490 лева от 1 юли с добавката, а ДПС - 481,80 лева, с включена ковид добавка от 60 лева.

Членовете на комисията приеха предложението на МС "максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, за 2022 г. да се определя, както следва: от 1 януари до 30 юни - 1500 лв.; от 1 юли до 30 септември - 2000 лв.; от 1 октомври до 31 декември - 3400 лв."

ГЕРБ предложи мaĸcимaлнaтa пeнcия дa cтaнe 2000 лв. oт 1 юли, нo дa нe ce вдигa нa 3400 лв. oт 1 oĸтoмвpи. Bмecтo тoвa тeзи cтoйнocти да бъдат отложени с проекта на бюджет за 2023 г., когато ще има редовно правителство със своя управленска програма и политика.

Председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански направи предложение максималната пенсия да е 2200 лв. от 1 октомври. Георги Ганев от "Демократична България" предложи сумата да е 2500 лева.

Другото прието предложение на правителството предвижда "размерът, определен по реда на Кодекса за социално осигуряване към 30 юни 2022 г., на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г., да се увеличава от 1 юли 2022 г. с 10 на сто. След увеличението в размера на пенсията се включва сумата от 60 лева.

ГЕРБ предложи увеличението на пенсиите да е с 15 на сто от 1 юли за пенсиите, отпуснати с начална дата от 31 декември 2022 г, а добавката от 60 лева да се дава до края на годината. ДПС предлага увеличение от 1 юли с 14 на сто, като за всички пенсии под линията на бедност се предлага добавката да е 120 лева, вместо 60 лева, а за останалите пенсии да е 60 лева.

Бюджетната комисия прие на второ четене и Закона за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.

Депутатите от Комисията по бюджет и финанси приеха на второ четене и Закона за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г.

С проектозакона се предвижда ръст на здравноосигурителните приходи в общ размер на 111 800 000 лв. от трансфери за здравното осигуряване. Нетното увеличение на приходи и трансфери по проектозакона е в размер на 65 555 000 лв.

С проекта на нормативен акт се предлага преразпределение на средствата в разходната част: в текущи разходи средства в общ размер на 62 201 000 лв. за: разходи за персонал - 4 000 000 лв., като необходимите допълнителни средства за тези разходи са за 6-месечен период от юли до декември 2022 г. Средствата включват възнаграждения за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя. За издръжка на административни дейности са предвидени 2 300 000 лв., а за здравноосигурителни плащания - общо 55 901 000 лв.

С предложените промени в проекта на Закон за изменение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. ЗИНЗОК за 2022 г. е с балансирано бюджетното салдо.

Народното събрание ще заседава извънредно във вторник

Народното събрание ще заседава извънредно във вторник - 28 юни от 11:00 часа, сочи справка в интернет страницата на парламента. В дневния ред са вторите четения на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., както и на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Новините от днес и със задна дата