Правителството взе решение да обяви три сгради - публична държавна собственост, за частна държавна собственост и даде съгласие за премахването им, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Сградите се намират на ул. "Александър Велики" 37-Б в Бургас и са с обща застроена площ 254 кв. м. Досега са били в управление на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас.

Обектите не се ползват за нуждите на пожарната. Същите са негодни и опасни за обитаване, застрашени са от самосрутване, нарушена е конструктивната цялост на носещите елементи на конструкцията. Силно влошеното им състояние не позволява същите да бъдат поправени или заздравени, така че да отговарят на всички нормативни изисквания.

Средствата, необходими за премахването на сградите, са осигурени от бюджета на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.