вторник, 8 февруари 2022 г.

Търси се нов младежки ученически омбудсман на Бургас

 Търси се нов младежки ученически омбудсман на Бургас

Стартира процедурата за избор на нов младежки ученически омбудсман и негов заместник. Тя се организира от обществения посредник на община Бургас и има за цел да активира още по-осезателно учащата се младеж в полза на училището и обществото.

Младежкият ученически омбудсман и неговият заместник се избират сред учениците от 9-ти до 11-ти клас на училищата в община Бургас. Мандатът им е едногодишен с право да бъдат преизбирани за още един мандат, като кандидатстват екипи от двойки. Всяка двойка кандидати трябва да са ученици от 9 до 11 клас, да имат успех над „Много добър” 5.00 за предходния учебен срок, да притежават високи морални качества и да нямат наложени наказания.

Те трябва да представят списък за тяхната подкрепа с имената и подписите на минимум 20 свои симпатизанти – ученици и/или учители (не родители и/или др. роднини), да представят най-малко две писмени препоръки от учители, като едната задължително е от класния ръководител, както и документ за успеха на кандидата от завършен първи учебен срок.

Документите за кандидатстване трябва да бъдат подадени в кабинета на обществения посредник на община Бургас, който се намира на площад „Тройката“ в Културен дом НХК, ет.2, стая Е2.4 - всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа или като сканирани файлове на ел. поща: ombudsman@burgas.bg с номер на телефон за връзка при нужда от допълнителна информация.

Крайният срок за подаване на необходимите документи е 18.02.2022 г. до 16.00 часа.

В състава на комисията влизат общественият посредник на община Бургас, кметът на община Бургас (или друго определено от него лице), координаторът на Асоциация Бургаски младежки и детски парламент, председателят и зам.-председателят на Асоциацията.

В срок от една седмица от подаване на документите, комисията оповестява имената на допуснатите кандидати, като обявява датата и часа на конкурса. След събеседването комисията класира не повече от три двойки кандидати за финал. Крайното гласуване се извършва тайно с бюлетини, върху които са изписани имената на двойките, стигнали до финал.

Ангажирането по този начин на младите хора им позволява да имат активна роля в социалните промени, да се интегрират по-добре, да живеят заедно в хармония и да участват пряко във вземането на засягащи ги решения. Избирането на Младежки ученически омбудсман създава реални предпоставки младите хора да повярват в себе си и на институциите, както и да повишат своята правна култура и гражданско самосъзнание.

Регламентът за избор на младежки ученически омбудсман е съобразен с принципите и политиките на ревизираната още преди 15 години Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

Тук можете да се запознаете с извършеното от омбудсманите на Бургас от предишния мандат: https://www.facebook.com/studentombudsmanburgas/

Файлове:

ОБЯВЛЕНИЕ.docx

Регламент_mlad-ombudsman_1.doc

Правилник_mlad-ombudsman (2020).doc

Новините от днес и със задна дата