понеделник, 21 февруари 2022 г.

Местната комисия в Бургас отбеляза спад в противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 Местната комисия в Бургас отбеляза спад в противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

* Намалели са проявите, свързани с наркотични вещества и кражби от магазини

През 2021 г. в Бургас е отбелязан спад в противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни. Намалели са кражбите от магазини /само 2 през 2021 г./ и престъпленията свързани с притежание, употреба и разпространение на наркотици.

Последните са спаднали от 13 през 2020 г. до 4 през 2021 г. Тези данни са регистрирани от работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Бургас.

Леко увеличение се забелязва във вандалски прояви, сред които чупене на люлки, пейки, катерушки и най-вече в интернет престъпления, които се обясняват с ограничителните пандемични мерки през последните две години.

Комисията е провела образователни превантивни кампании сред 125 непълнолетни ученици и спортни инициативи сред 123 деца през изминалата година. Кампании за асоциално поведение са проведени сред 90 малолетни деца, сред 52-ма непълнолетни за насилие между деца и за наркотични вещества, тютюнопушене и алкохол сред 96 ученици.

Най-много индивидуални консултации са проведени за употребата на тютюневи изделия – 25, следвани от 16 за насилие между деца, 6 за наркотици и 5 за алкохол.

Семейни консултации експертите от Комисията са провели с общо 73 деца – 6 малолетни и 67 непълнолетни. Само 3 са случаите през 2021 г., които са пренасочени от Местната комисия към Отдел „Закрила на детето“ на Дирекция „Социално подпомагане“. На 34 деца Комисията е изготвила през изтеклата година оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява.

След извършени проверки от Комисията са съставени са 2 акта през лятото на родители на непълнолетни, които са допуснали децата им да бъдат в питейни заведения след определения вечерен час в Закона за закрила на детето и 56 предупреждения за неефективен родителски контрол.

През миналата година Комисията е провела голям брой превантивни кампании – „Опази ме“, свързана с международния ден за борба с наркоманиите, арт занимания и дарения на топки, федербали и образователни настолни игри на децата от педагогически интернат в с. Варненци.

През 2021 г. година Комисията ремонтира и обособи консултативен център с отделен вход за провеждане на консултации с деца и родители, занимания по арт терапия и обучение и срещи със студенти от специалност "Социална педагогика" на Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Местната комисия за борба с противообществените прояви откри и нов кабинет в кв. "Победа", с адрес "Хан Кубрат" № 7.

През настоящата година, освен дейността и превантивните кампании, Комисията ще организира среща и представяне на филма и книгата на приключенеца, пътешественик и писател – Филип Лхамсурен, който стана третият човек, прекосил самостоятелно Амазонската джунгла. Той ще представи личната си история, преминавайки през трудното си детство, противообществените прояви, до хората и събитията, които са го променили към добро.

Новините от днес и със задна дата