сряда, 19 януари 2022 г.

Внедряват мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП

 Внедряват мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП

С доказания си административен капацитет Община Бургас помага и на други институции в Бургас да се модернизират с европейско финансиране. През 2020 г. тя подготви и участва в реализацията на проект за обновяване на сградата на Пожарната. В момента същото се случва с високата сграда на ТД на НАП.

На първото изображение виждате подобрената външна естетика, която ще бъде постигната. Но същинските ползи от проекта ще бъдат усетени вътре. След успешното изпълнение на предвидените дейности, класът на енергопотребление ще премине от съществуващо положение „D“ към клас „В“. Очаква се да бъде постигнато спестяване на 665 872 kWh/год. първична енергия и 168 т/г. въглеродни емисии. Това означава и значително по-ниски сметки за отоплението на сградата, в която работят десетки държавни служители.

За адаптирането на сградата към съвременните нормативни изисквания се изпълняват енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност – топлоизолация на външни стени с подмяна на окачената фасада по непрозрачни и остъклени части, топлинно изолиране на покрив, подмяна на осветителни тела, изграждане на фотоволтаична система, включваща мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, които адаптират сградата към клас на енергопотребление „В“ и имат пряк екологичен ефект.

Дейностите се изпълняват по проект BG16RFOP001-1.004-0013-C01 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. "Цар Петър" №5Б)“, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Изпълнението му надгражда резултатите на Община Бургас в изпълнение на политиките за енергийна ефективност, намаляване на вредните емисии, подобряване качеството и комфорта на живот, както и по отношение на ефективното управление на енергията.

Новините от днес и със задна дата