вторник, 18 януари 2022 г.

Денков предлага 5 дни междусрочна ваканция и 9 почивни дни за учениците

  

                                     Снимка: БТА

Просветният министър проф. Николай Денков предлага 5-дневна междусрочна ваканция за учениците във връзка с пандемията, като реално на децата ще се съберат общо 9 дни почивни с включването на двата уикенда между 31 януари и 5 февруари. Така децата ще се завърнат в клас на 7 февруари. Решение за междусрочната ваканция ще бъде взето на отрасловия съвет в петък. Това стана ясно от брифинг на просветният министър, но който той представи.

В последните дни министър Денков получи предложения от синдикатите за по-дълга междусрочна ваканция за учениците. Мотивите за това са свързани с повишения брой на заразени ученици и учители.

"Още в събота изказаха мнение, че трябва да се обсъди сериозно възможността за по-дълга междусрочна ваканция и тази идея получи подкрепа както от работодателски организации, така и от един от синдикатите. Ще взема решение, след като взема предвид и реалната ситуация в страната. Ние нямаме изключително високи стойности средно за страната, имаме разнообразие в различните региони, като разликите понякога са 5-8 пъти", каза Николай Денков, след като по-рано председателят на Синдиката на учителите Янка Такева настоя гимназиалният курс да премине повсеместно към онлайн обучение.

Няма никаква причина да затваряме училища на национално ниво, локалният подход остава, категоричен бе министърът.

Данните от тази сутрин показват, че в България от коронавируса са карантинирани 3,6 процента от учителите, от непедагогическия персонал - 2,3 процента, а карантинираните ученици и деца са 2,58 процента.

"Най-добрият вариант е в седмицата след края на учебния срок да бъдат обявени неучебни дни и така да се получат общо 9 дни, неучебни. Тези решения е редно да се обсъждат на отраслов съвет, който е насрочен за 1 ч в петък. Това е предложението, с което аз ще вляза в него", обясни Денков.

Образователният министър заяви, че в неговите правомощия е да обяви такива неучебни дни и това е първият случай, в който той смята да се възползва от тази възможност.

"Досега затварянето на училищата винаги е било от страна на Министерството на здравеопазването и във връзка с епидемичната обстановка, те ще имат такава възможност. Една от причините да предлагам точно този период за неучебни дни е, защото има очаквания тази седмица да бъде близо до върха на настоящата вълна от коронавируса", каза министър Николай Денков.

Денков отбеляза, че има изключително голям разнобой сред родителите за присъственото обучение и уточни, че между 12 и 15 процента от учениците учат неприсъствено вкъщи, основно по желание на родителите или по тяхно собствено желание, когато са гимназисти.

Няма заповед децата, които учат в онлайн среда, да бъдат изпитвани в учебна. Това е само препоръка. Разбира се, че в момента не е удачно да се форсира присъственото изпитване, обясни още Денков.

Приоритетите на МОН

Министърът на образованието представи четири приоритета за новия си мандат като подчерта, че всички те са базирани на една основна цел - разширяване обхвата на образованието.

Първият приоритет е увеличаване на обхвата деца в системата. По него има няколко групи мерки:

  • осигуряване на средства за безплатно включване в детските градини на всички деца над 3 години
  • изцяло нова програма за извънкласни дейности в областта на спорта и културата с цел максимален брой деца да се включат в групови и извънкласни дейности. Това ще направи училището по-привлекателно и ще помогнат на учениците по-бързо и лесно да възстановят социалните контакти помежду си след дългите периоди на изолация и онлайн обучение по време на пандемията", посочи министърът
  • стартиране на нова програма за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони

Вторият приоритет е повишаване качеството на училищното образование. По него има няколко групи мерки:

  • заплатите на учителите да бъдат повишени с 25% над средната за страната, както е записано в коалиционното споразумение.
  • повишаване на стандарта за издръжка на училищата и качеството на материалната среда
  • създаване на нова методика за оценка на добавената стойност на обучението в училищната среда. Тя ще бъде използвана като основен компонент на оценката за качеството на преподаване в училищата, отчитайки техните обективни специфики, например тип населено място, образователен статус на родителите и др.

Ще започне практическата разработка на Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, т.нар. електронен образователен облак. Той ще осигури достъп на всички учители, ученици и техните родители до наличните електронни образователни ресурси, събрани на едно място, посочи министърът.

Друг фокус е професионалното образование. Целта е то да стане по-привлекателно за младите хора и да подготвя необходимите специалисти за реалните потребности на икономиката по региони в средносрочен и в дългосрочен план. Ще се работи за подобряване на материалната база най-вече със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Там са предвидени пари за цялостното обновяване и преоборудване на 24 професионални гимназии, които ще бъдат училища - хъбове в своите региони.

Ще се развиват още по-тесни връзки с бизнеса чрез привличане на преподаватели от реалното производство и инвестиции в мрежата от професионални гимназии. МОН поиска допълнително финансиране за увеличен план-прием в паралелките за дуално обучение, както и в тези по защитени професии и професии с недостиг на пазара на труда, посочи още проф. Денков.

Третият приоритет е повишаване качеството на висшето образование и включва следните мерки:

  • увеличаване на борбата с плагиатството - вече ще бъдат проверявани всички научни публикации, а не само тези, които се използват в конкурси за академично израстване, както е сега. Ще се създаде двустепенна структура за проверка за плагиатство. Чрез нормативни промени висшите училища и научните организации ще бъдат задължени да създадат свои комисии по академична етика. Те ще правят първоначалните проверки. Съществуващата национална Комисия по академична етика към МОН ще бъде втора инстанция, пред която ще могат да се обжалват решенията на комисиите от по-ниското равнище.
  • промени в системата за акредитацията на професионалните направления в университетите и атестацията на преподавателите
  • стартиране на дискусия по отношение преструктурирането и обединяването на висшите училища

По последните две групи мерки предстои по-широка дискусия, за да се намерят най-ефективните решения.

Четвъртият приоритет са дейности по Плана за възстановяване и устойчивост и двете оперативни програми за образование и наука, включващи над 1 млрд. лв европейски средства. 

МОН ще работи максимално бързо да се подготви процедурата за кандитстване.

Новините от днес и със задна дата