сряда, 1 декември 2021 г.

Важно! Нови изисквания за пожарогасителите в превозните средства, при неизпълнение - глоба!

  

Променят се изискванията за вида на пожарогасителите и количеството на гасителното вещество, с което следва да бъдат заредени, в зависимост от категорията на превозното средство, както и изискването за извършване на обслужване на уреда. Това стана ясно от решение на Министерския съвет, с което се одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за движението по пътищата (ЗДвП). 

Експертна оценка и анализ на пожарите в пътните превозни средства извеждат няколко основни проблема:

  • този тип инциденти се характеризират с бързо разпространение, ако те се случат извън населеното място се увеличава времето за реакция на службите за пожарна безопасност и защита на населението.
  • На годишна база възникват средно около 2 100 пожара в ППС, при които се унищожават около 1100 леки автомобила, 160 товарни МПС и близо 60 автобуса на годишна база тези пожари заемат приблизително около 25 % от регистрираните такива инциденти със загуби и около 6 % от всички пожари.

Целта на предложеното допълнение към ЗДвП е намаляване на щетите от тези произшествия на базата на правилно подбрани и технически изправни пожарогасители, отбелязват от Министерския съвет.

Регламентира се движещите се пътни превозни средства от категории Ml, M2, M3, N1, N2. N3, 02, 03, 04, както и моторните превозни средства от категории L5e, Ебе и L7e да се оборудват с пожарогасители.

Предвижда се трамвайните мотриси също да бъдат оборудвани с пожарогасители, изискващи се за превозните средства от категория M3, а колесните трактори и друга самоходна техника, които се движат по пътищата, отворени за обществено ползване да се оборудват с пожарогасители, изискващи се за превозните средства от категория N2.

На пожарогасителите следва да е извършено сервизно обслужване, в съответствие със законовите изисквания.

Предвиден е преходен период за съответното оборудване, както и санкционна норма - глоба, за водачите, които не са спазили новото изискване.

Заложените резултати с това изменение са повишаване на безопасността на шофьорите и пътниците в ППС, както и намаляване на материалните щети при евентуални пожари на ППС, отбелязват от Министерския съвет.

Новините от днес и със задна дата