четвъртък, 16 декември 2021 г.

За първи път у нас – в Бургас – са забелязани птици от вида дългоклюн вретенар / видео

 За първи път у нас – в Бургас – са забелязани птици от вида дългоклюн вретенар

По време на мониторинга на птиците в Атанасовското езеро край Бургас, който се провежда от екип на БДЗП в рамките на проект „Лагуната на живота“ (LIFE 17 NAT/BG/000558), на 15 декември 2021 г. Петър Янков и Радослав Молдовански са наблюдавали и документирали два дългоклюни (берингови) вретенара – Limnodromus scolopaceus – вид, който досега не е установяван на територията на България.

Дългоклюният вретенар е блатна птица, която гнезди по крайбрежието на Аляска, Северозападна Канада и най-североизточните части на Русия. Скитащи индивиди са наблюдавани многократно в Европа. 

Най-често са регистрирани във Великобритания, но и в Ирландия, Белгия, Германия, Швеция, Норвегия, Дания, Холандия, Италия, Франция, Испания. На Балканския полуостров видът е намиран само в Гърция и то отдавна – през м. май 1962 г.

Находката в Атанасовското езеро за пореден път потвърждава изключителната важност на мястото за миграцията на стотици видове птици.

Новините от днес и със задна дата