петък, 17 декември 2021 г.

Обезщетение за безработица след работа в чужбина

 istock

Все повече българи работят в някоя от страните в Европейския съюз и още преди завръщането си на родна земя започват да се интересуват от темата за полагащото им се евентуалното обезщетение за безработица, което имат право да получават.

Какви са изискванията и какво следва да направи всеки един работещ, упражнявал труд в друга държава, за да получи обезщетение за безработица в България, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg.

Ако живеете в държава от ЕС, различна от тази, в която работите, и се връщате там по-рядко от веднъж седмично имате две възможности, можете да се регистрирате в службите по заетостта и да поискате обезщетение за безработица в последната страна, в която сте работили, или можете да се върнете във Вашата страна, за да търсите работа и да получавате обезщетение за безработица там.

Във всеки случай изчисляването на обезщетенията Ви за безработица се основава на трудовия доход, който сте получили на последното Ви работно място в страната, в която сте работили.

Освен това имате и възможност първо да се регистрирате и да поискате обезщетение в последната страна, в която сте работили, а след това да се върнете в страната, в която пребивавате, като прехвърлите обезщетенията си за безработица.

Обезщетенията за безработица се изчисляват и изплащат само от една страна, която решава, съгласно собственото си законодателство кой и при какви условия има право на обезщетение за безработица, в какъв размер ще ги получава и за какъв период от време. Правото на ЕС гарантира, че:

Вие ще имате право на обезщетение за безработица при същите условия като гражданите на страната, която Ви изплаща обезщетения. По принцип това е последната страна, в която сте работили (освен ако не живеете в друга страна).

Институциите трябва да вземат предвид периодите на осигуряване или заетост в други страни, ако това е необходимо, за да получите право на обезщетения.

Въпреки че не сте платили никакви вноски на институцията в страната по последния престой, за работата Ви там, Вие ще получите обезщетение все едно че сте били осигурен в тази страна.

Ако размерът на обезщетенията за безработица зависи от предишния Ви трудов доход, институцията, която предоставя обезщетението, ще направи изчислението въз основа на дохода, който реално сте получили в последната страна, в която сте работили.

При известни условия можете да получавате обезщетение за безработица в продължение на три месеца, считано от датата, от която не сте на разположение на службите по заетостта на страната, която Ви плаща обезщетенията. Компетентната служба или институция на тази страна може да удължи този срок максимум до шест месеца.

За да бъдете сигурни, че няма да изгубите обезщетенията за безработица, трябва да кандидатствате за удължаване на срока преди изтичането на първите три месеца. Националните власти не са задължени да удължат срока. Решението им ще се основава на оценка на обстоятелствата във Вашия случай.

Новините от днес и със задна дата