вторник, 14 декември 2021 г.

Извънредна новина по делото за убийството на висаджийския бос Мастара

  

                                   Снимка: Флагман

Върховният касационен съд върна за ново разглеждане в Апелативния съд в Бургас делото срещу Пламен Дишков и Тодор Неделев-Недю за убийството на Димитър Стаматов-Мастара, съобщиха от пресцентъра на ВКС. Тричленният състав отменя решението и връща делото за ново разглеждане, но от друг състав на въззивния съд в Бургас.

ВКС се произнася по касационен протест и жалби на частните обвинители и граждански ищци. По делото има постановени две оправдателни присъда - на Бургаския окръжен съд и Бургаския апелативен съд, пише "Флагман".

"Основополагащ довод за неправилността на въззивното решение е неправилната оценка от решаващите съдилища на обясненията на свидетеля Бойко Стоянов, депозирани в качеството му на обвиняем по досъдебното производство, тъй като наказателното производство спрямо него е приключило с влязла в сила присъда и по това дело той участва като свидетел.

Приобщените обяснения на това лице са оценени като единственото пряко доказателство за участието на двамата подсъдими в процесното деяние и в тази връзка са от особена важност за доказаността на обвинението, поради което е следвало да бъдат анализирани с особено внимание", пише в мотивите си ВКС.

Според магистратите безспорно е доказано, че Бойко Стоянов е прекият извършител на убийството на Димитър Стаматов. Налице имало влязла в сила присъда, която се ползва с материална и формална доказателствена сила, обвързва и контролираните инстанции, поради което правилността ú не може да бъде подлагана на проверка в това производство.

"Апелативният съд е следвало да съобрази това обстоятелство в решението, включително и при оценката на приобщените обяснения на Бойко Стоянов, но същото не е било отчетено. Съдът е направил изолирана от влязлата в сила присъда самостоятелна оценка на доказателствата, които подкрепят фактите за извършителската му дейност и тяхната обективност.

За целите на производството съдът е следвало да анализира доказателствата, относими към обвинението, с което е бил сезиран, за подбудителството и помагачеството на подсъдимите Пламен Дишков и Тодор Неделев, без да проверява депозираните от Бойко Стоянов обяснения, на които е основана влязлата в сила присъда спрямо него, с каквито правомощия не разполага.

Върховните съдии приемат за основателно възражението, че въззивното решение се отличава с едностранчив подход при оценката на приобщените обяснения на Бойко Стоянов. като обвиняем. Апелативният съд е изложил детайлни съображения за доказателствата по делото, които не ги подкрепят, докато посочените от обвинението доказателства, които се намират в кореспонденция със същите, са игнорирани или анализът им е повърхностен и фрагментарен.

Безспорно Бойко Стоянов не е потвърдил обясненията си от досъдебното производство, в които съобщава за участието на двамата подсъдими, но това е така и по отношение на извършването на убийството и собственото му участие в престъплението, което не е било пречка въззивният съд да оцени обясненията му в тази им част за обективни и да им даде кредит на доверие", допълват още в решението си съдиите от ВКС.

Според тричленният състав един и същ аргумент  бил използван в подкрепа на противоположни изводи, което било неприемливо. Освен това, Апелативният съд е кредитирал показанията на свидетеля К., спрямо когото имало приключило наказателно производство за лъжесвидетелстване по това дело. Същите тези обяснения били използвани от Апелативния съд за опровергаване на показанията на Бойко Стоянов.

"Аргументацията на въззивния съд за това, че обясненията на Бойко Стоянов са опровергани чрез показания на свидетел, за когото е установено, че дава неверни показания по същото дело, по повод на същите факти, е неубедителна и неиздържана. Използването на тези показания за проверка и опровергаване на други доказателства е процесуално неиздържано като подход и представлява съществен процесуален порок в доказателствената дейност на апелативния съд, който ВКС не може да отстрани.

Върховните съдии приемат за недостатъчно аргументиран извода на въззивния съд за това, че обясненията на Бойко Стоянов за участието на подсъдимите Пламен Дишков и Тодор Неделев не намират доказателствена подкрепа от нито едно доказателство. Дали наличните доказателства са достатъчни да обосноват обвинението и да изключат вероятността от други изводи.

При всички случаи, първият етап се отличава с комплексен доказателствен анализ, който не може да се извърши от ВКС, което би представлявало недопустима намеса при формирането на вътрешното убеждение на съд по фактите, какъвто е в правомощията си въззивният съд.

Игнорирането на част от доказателствата по делото, превратният анализ и неправилна оценка на други съществени за обвинението доказателства по естеството си представлява съществено процесуално нарушение и води до отмяна на въззивния съдебен акт", допълват още в мотивите си от ВКС.

Припомняме, че Димитър Стаматов-Мастара бе показно екзекутиран на бул."Стефан Стамболов" през 2002 година. За извършител на убийството бе признат Бойко Стоянов, който излежа присъдата си и вече е на свобода. Прокуратурата сочеше за поръчител Пламен Дишков, а Тодор Неделев-Недю - за посредник.

Новините от днес и със задна дата