вторник, 14 декември 2021 г.

Община Бургас представя извършените дейности по 4 свои проекта

 Община Бургас представя извършените дейности по 4 свои проекта

На 14.12.2021 г. от 11:00 ч. в конферентната зала на Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени 4 проекта на Община Бургас:

„Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“.

„Развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в кв. „Крайморие“, община Бургас“.

„Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас – нов живот за старите мебели.

"Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“ - напредък

След пресконференцията на депо Братово ще се проведе откриване на рекултивираното депо.

Социални и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Новините от днес и със задна дата