вторник, 21 декември 2021 г.

КЗК глоби с 1,7 млн. лева търговец на краве масло

  

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция на "Милки Груп Био" ЕАД в размер на 1 694 560 лв. по чл. 29 от ЗЗК (нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция). Това става ясно от решение на антимонополния регулатор от 21 декември 2021 г.

Подателят на искането е "Ростар БГ" ООД, което заедно с "Милки Груп Био" ЕАД са дистрибутори на немско краве масло с марка за качество "Deutche Markenbutter" на територията на страната.

"С Решение № 1211/16.12.2021 г. КЗК установи, че от страна на "Милки Груп Био" ЕАД са извършени действия в противоречие с добросъвестната търговска практика, в резултат на които се уврежда и създава възможност за увреждане на конкурентите във връзка с опаковане и разпространяване през 2021 г. на продукт краве масло "Deutche Markenbutter", Mildgesauerte Butter, (Немско масло, 85%) от 250 грама. Дружеството е дистрибутор на краве масло "Deutche Markenbutter", Mildgesauerte Butter на немски производител като обичайно закупува продукта, пакетиран в процесната опаковка с обозначението "Deutche Markenbutter", Mildgesauerte Butter", пишат от КЗК.

В хода на проучването се установило, че през 2021 г. дружеството закупува краве масло на блок, като самостоятелно го опакова с опаковки, които имат обичайния изглед и обозначаване на продукта като "Deutche Markenbutter", Mildgesauerte Butter, от 250 гр. (Дойче Маркенбутер, леко подкиселено), но в действителност опакованото масло е различно от вида Mildgesauerte Butter (Дойче Маркенбутер, леко подкиселено).

"По отношение на краве масло "Deutche Markenbutter" и в частност на "Deutche Markenbutter", леко подкиселено са въведени специални изисквания и ограничения, които се отнасят до производството, вида на влаганите продукти, опаковането, етикетирането и т.н. с цел постигане и гарантиране запазването на определени свойства и качествените характеристики на този продукт със специфичен микробиологичен и химичен състав и вкусови характеристики", поясняват от КЗК.

От антимонополната комисия допълват, че поради това всяка промяна по отношение на определени изисквания не би следвало да е самоволна, особено от дистрибутор, независимо че е местен производител за България.

"Същевременно цената, на която дружеството е закупило вложеното масло, е по-ниска в сравнение с цената на продукта, когато се доставя в опаковки от 250 гр. "Милки Груп Био" ЕАД самостоятелно изработва и опаковките, в които разпространява продукта и на които е обозначен като дистрибутор (което обичайно е услуга, която се заплаща на производителя)", става още ясно от решенито.

Комисията приема, че "описаното поведение на "Милки Груп Био" ЕАД пряко уврежда, респективно създава възможности за увреждане на интересите на подателя на искането "Ростар БГ" ООД и други конкуренти. Опаковайки самостоятелно с означение краве масло "Deutche Markenbutter", леко подкиселено, в собственото си предприятие, различен продукт, който е по-евтин и в опаковка, за която не заплаща на производителя, "Милки Груп Био" ЕАД придобива нелоялно конкурентно предимство пред прекия си конкурент - "Ростар БГ" ООД, както и пред останалите конкуренти (които спазват посочените нормативните изисквания и обичайните търговски практики)".

"Ответното дружество спестява в дейността си разходи, които са присъщи за добросъвестния конкурент, и в този смисъл поддържа пазарната си позиция по нелоялен начин в ущърб на конкурентите, получава икономическа изгода и съответно конкурентно предимство, като улеснява собствената си търговска дейност по дистрибуция на процесното масло по неправомерен начин", коментират още от КЗК.

Новините от днес и със задна дата