понеделник, 15 ноември 2021 г.

Ден след изборите, държавата изтегли нови 500 млн. лева дълг, който стана 3,3 милиарда лева

  

Държавата пласира облигации за два милиарда лева за малко повече от месец. Днес Министерството на финансите пусна в обръщение новата "порция" емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,13 процента.

Общият размер на подадените поръчки достигна 983,96 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,97. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 80 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 73,3%, следвани от пенсионните фондове с 12,3%, застрахователните дружества - 9,4%, договорни и гаранционни фондове - 4% и други инвеститори - 1 на сто.

Припомняме, че на 8 ноември беше проведен аукцион за продажба ДЦК, на който отново бяха пласирани облигации за 500 млн. лева.

Важно е да отбележим, че максималният размер на нов дълг за 2021-а не може да бъде по-голям от 4 милиарда и 500 милиона лева, според Закона за държавния бюджет за годината. Това означава, че до края на годината държавата ще разполага с 1,2 млрд. лева "дългово пространство".

Търгът се провежда, след като само преди три седмици Министерството на финансите трудно успя да пласира 500 млн. лв. десетгодишни облигации, заради понижено търсене и покачваща се доходност.

Припомняме, че на 11 октомври също бяха пласирани облигации за 500 млн. лева, като това беше най-големият търг по обем за еднократна продажба на държавен дълг до този момент.


След одобрението на тези поръчки, новопоетият дълг от началото на годината нарасна до 3,3 млрд. лева.

От началото на годината вече бяха проведени десет аукциона за продажба на лихвоносни съкровищни облигации. За един от аукционите обаче Министерството на финансите отказа поръчките заради неблагоприятни условия.

Eмисионната политика на Министерството на финансите кореспондира със средносрочните икономически перспективи и допускания, както и с фискалните цели на правителството, заложени в Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. Освен това, се вземе предвид Стратегията за управление на държавния дълг 2021-2023 г. и разбира се, дълговите лимити, заложени по бюджета за 2021 г.

От ведомството обаче запазват правото си при необходимост да променят предварително анонсираната Емисионна политика в рамките на законово утвърдените лимити.

Новините от днес и със задна дата