понеделник, 8 ноември 2021 г.

Становище до МЗ: Сертификат за антитела трябва да се подновява на всеки 3 месеца

  

Изследванията за антитела следва да се подновяват на 90 дни в случай на използването им като документ за имунна протекция срещу коронавирусна инфекция.

Това пише в становището си за валидирани методи за количествено определяне, референти стойности, интерференции и значение на антитела срещу SARS-CoV2 експертният съвет по "Клинична имунология".

Те посочват, че изследването на специфични антитела от клас IgG срещу SARS-CoV2 с два типа тестове може да служи като маркер за защита срещу COVID-19 при предложените критерии за използваните тестове. 

За целта могат да се използват оторизирани от FDA тестове: количествено определяне на антитела срещу RBD на вируса при количество над 10 пъти от горната референтна граница, отразена в резултата от изследването; вирус-неутрализиращи антитела, измерени с ELISA със стойност над 60% за вирусна инхибиция.


Интерферон-гама базираните тестове за определяне на клетъчен имунитет срещу коронавируса също могат да дадат информация за протекция.

Пълното становище на експертния съвет по "Клинична имунология" можете да прочетете ТУК>>

Новините от днес и със задна дата