вторник, 9 ноември 2021 г.

Правителството на Румен Радев пое 1.5 млрд. лв. нов дълг само за месец

  

Държавата пласира облигации за милиард и половина лева само в рамките на един месец. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ), според което на 8 ноември е проведен поредния аукцион за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК), на който отново са били пласирани облигации за 500 млн. лева. 

Важно е да отбележим, че максималният размер на нов дълг за 2021-а не може да бъде по-голям от 4 милиарда и 500 милиона лева, според Закона за държавния бюджет за годината. Това означава, че до края на годината държавата ще разполага с 1,7 млрд. лева "дългово пространство".

Търгът се провежда, след като само преди две седмици Министерството на финансите трудно успя да пласира 500 млн. лв. десетгодишни облигации, заради понижено търсене и покачваща се доходност.

Припомняме, че на 11 октомври също бяха пласирани облигации за 500 млн. лева, като това беше най-големият търг по обем за еднократна продажба на държавен дълг до този момент.

На вчерашния търг Министерството на финансите преотвори за пети път емисия 5-годишни ДЦК, деноминирана в лева, с падеж 24.02.2026 година.

Постъпилите поръчки били за 634,46 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие 1,27 и сигнализира за сравнително понижаващ се интерес на инвеститорите към тази емисия ценни книжа в сравнение с началото на годината. В същото време търсената доходност от пазара расте - постигнато е средно ниво от 0,27 процента.


За сравнение преди по-малко от месец същата емисия за 500 млн. лв. беше при доходност от -0,02 на сто. Важно е да отбележим, че за първи път от началото на годината доходността от тази емисия е положителна. Подобна ситуация може да принуди държавата "да излезе" и на международните пазари. Там традиционно има премия в доходността спрямо емисиите на местния пазар.

След одобрението на тези поръчки, новопоетият дълг направен от служебното правителство на президента Румен Радев нарасна до 2,8 млрд. лева.

От началото на годината вече бяха проведени девет аукциона за продажба на лихвоносни съкровищни облигации. За един от аукционите обаче Министерството на финансите отказа поръчките заради неблагоприятни условия.

Eмисионната политика на Министерството на финансите кореспондирало със средносрочните икономически перспективи и допускания, както и с фискалните цели на правителството, заложени в Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. Освен това, се вземе предвид Стратегията за управление на държавния дълг 2021-2023 г. и разбира се, дълговите лимити, заложени по бюджета за 2021 г.

От ведомството обаче запазват правото си при необходимост да променят предварително анонсираната Емисионна политика в рамките на законово утвърдените лимити.

Новините от днес и със задна дата