неделя, 10 октомври 2021 г.

Трябва ли удостоверение за осигурителен стаж при пенсиониране

БСК 

В случай, че имате трудова книжка с вписан трудов стаж, необходимо ли е да ви се издаде удостоверение за осигурителен стаж, което да послужи при пенсиониране?

Когато вписаната продължителност на трудовия стаж в трудовата книжка е заверена с подписите на главен счетоводител и ръководител на предприятието, и е подпечатана с печата му, не е необходимо да се издава удостоверение. 

Осигурителният стаж ще се зачете по надлежно оформената трудова книжка, обясняват експертите от Националния осигурителен институт.

В случай, че няма данни за лицето в предадените в НОИ ведомости за заплати, тогава се издава удостоверение Обр. УП-17, което да послужи пред съда за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Удостоверението се издава въз основа на подадено в ТП на НОИ заявление по образец, който се намира в раздел “Формуляри” на интернет страницата на НОИ.

Новините от днес и със задна дата