петък, 15 октомври 2021 г.

Всеки трети българин е в риск от бедност

  

През 2020 година 96,5 милиона души в ЕС са били застрашени от бедност или социално изключване, което е 21,9 процента от населението на блока, отчита Евростат.

Миналата година 75,3 европейци са били в риск от бедност, 27,6 милиона са понасяли сериозни материални и социални лишения, а 27,1 милиона са живеели в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност.

От 96,5-те милиона жителите на ЕС, застрашени от бедност и социално изключване, около 5,9 милиона души (1,3 процента от общото население) са живеели в домакинства, в които са били налице едновременно и трите риска (бедност, сериозни материални и социални лишения и живеене в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност).

Над една четвърт от населението е било под заплаха от бедност и социално изключване в 4 страни членки: Румъния (35,8 процента), България (33,6 процента), Гърция (27,5 процента) и Испания (27 процента), според наличните данни за 2020 година.


Най-нисък дял на застрашените от бедност и социално изключване е бил отчетен в Чехия (11,5 процента), Словакия (13,8 процента), Словения (14,3 процента), Нидерландия (15,8 процента) и Финландия (15,9 процента).

Новините от днес и със задна дата