За да бъдат защитени птиците, електрическата мрежа около Бургас ще бъде обезопасена и подменена чрез мащабен проект "LIFE Safe Grid for Burgas 2021 - 2026 г." Проектът бе представен от представители на EVN България и "Електроразпределение Юг" - част от групата на EVN България, на брифинг в Националния пресклуб на БТА.

Проектът се реализира от "Електроразпределение Юг" и Българското дружество за защита на птиците и е финансиран по програма "Life+" на Европейския съюз.

Въздушните електропроводи средно напрежение се използват от птиците за кацане и почивка. При размах на крилете те могат да докоснат едновременно проводник под напрежение и заземена част от стълба. При изграждане на нова мрежа се проектират подземни кабелни линии. В специални случаи се използват изолирани проводници, казаха от EVN България. Това е вторият проект за защита на птиците, реализиран от дружеството.

Председателят на Съвета на директорите на EVN България Александър Сипек уточни, че по време на първия проект електроразпределителна мрежа в района на Странджа и Сакар е била обезопасена. Основна цел на проекта тогава е била защитата на защитения вид царски орел и намаляване на фаталните контакти на птици с разпределителната мрежа. Сипек изтъкна, че чрез подобни проекти печелят както клиентите, така и птиците, защото по-добрата им защита води и до подобряване на сигурността на електроснабдяване.

Заместник-председателят на Съвета на директорите на "Електроразпределение Юг" ЕАД Здравко Братоев съобщи, че чрез сегашния проект 52 километра въздушни електропроводи ще бъдат положени под земята. Освен това 96 километра от въздушните електропроводи ще бъдат обезопасени със специални защитни изолации. Допълнително ще бъдат изградени 18 трафопоста и една голяма възлова станция. Той коментира, че освен проблемът със загуба на птиците, енергийната инфраструктура ще бъде подобрена в тази зона.

Този проект ще се реализира в района около Бургас, защото оттам преминава Via Pontica - вторият по значимост миграционен път на дивите птици в Европа. В българския участък на Via Pontica най-голямо струпване на птици се наблюдава точно около бургаските езера.