четвъртък, 30 септември 2021 г.

Проф. Пламен Киров за Кирил Петков и гражданството му: Откровено нахалство, поразен съм!

 

Поразен съм от това, че един вече действащ политик, който ще участва в изборите, макар и не със собствена партия, а с партии под наем, си позволява да продължи да съветва КС как да гледа и да реши един конституционен казус, който е свързан с неговото евентуално двойно гражданство. Това е проява на лош вкус и струва ми се, че лошият вкус преминава в откровено нахалство. Това казва в отговор на въпрос на Труд проф. Пламен Киров. Питаме го и за очаквания хаос на изборите 2 в 1 на 14 ноември, за машинното гласуване и формалните проверки в контролните секции на предишния вот.

- Проф. Киров, вие сте един от експертите, от които Конституционния съд чака правно мнение по казуса назначен ли е с двойно гражданство Кирил Петков за служебен министър от Румен Радев. Готов ли сте със становището за КС?

- Поразен съм от това, че един вече действащ политик, който ще участва в изборите, макар и не със собствена партия, а с партии под наем, си позволява да продължи да съветва КС как да гледа и да реши един конституционен казус, който е свързан с неговото евентуално двойно гражданство.

Това е проява на лош вкус и струва ми се, че лошият вкус преминава в откровено нахалство. Субективните усещания на Кирил Петков, за това кога той е прекъснал връзката си с канадската държава ми се струва, че силно се разминават с обективната действителност и по-точно с правната действителност.

За мен е непонятно как един възпитаник на Харвард не може да проумее едно елементарно нещо - в правото се борави с факти и факторът време е от изключително значение, както в конкретния казус, касаещ неговото двойно гражданство. Въпросите дали той ще бъде освободен от канадското си гражданство, дали иска да се освободи от канадското си гражданство, дали иска да е само български гражданин, защото силно обича родината си, в случая не са от значение. От значение е към кой момент той прекратява връзката си с канадската държава, тоест прекратява състоянието на двойно гражданство.

- Според него важно е волеизявлението му, а не датата на сертификата от канадските власти.
- Според него е така, но всеки, който поназнайва английски език, може да намери в интернет канадския закон за гражданството и ако се порови малко в този закон ще види, че едностранното волеизявление от гражданина, че той иска да престане да бъде канадски гражданин не е достатъчно, за да се прекрати тази връзка.


Някои законодателства допускат чрез такова едностранно волеизявление автоматично да се прекрати връзката с държавата, тоест да бъде прекратено гражданството. Българското не допуска, тъй като по нашия закон има процедура за освобождаване от гражданство и това става с финален акт от вицепрезидента - указ за освобождаване от гражданство.

По канадския закон трябва да бъде издаден сертификат на лицето, което желае да се освободи от гражданство или както ние го наричаме - удостоверение. Тоест да се удостовери фактът, че от определен момент, определена дата, лицето вече не канадски гражданин.

Това касае неговите социално осигуровки, здравни осигуровки, касае пенсионно осигуряване и т. н. Това са различни правни сфери, но това е от значение и за нас, защото в Конституцията са въведени такива условия за избираемост на народните представители, както условия, на които трябва да отговарят министрите към момента, в който се избират от НС или както е в случая - се назначават като служебни министри от президента на републиката с указ.

Затова е важен моментът, в който се прекратява тази връзка. Следователно, субективните виждания и разбирания на Кирил Петков в случая са без значение. От значение е сертификатът, който издава, издала е, или ще издаде канадската държава, както и моментът, в който този сертификат удостоверява, че канадското гражданство е прекратено.

- Петков твърди, че от 20 август не е канадски гражданин и че документите се намиран в румънското посолство.
- Той може да твърди всичко, но как може да твърдиш нещо, когато не си видял документа, който канадската държава съвсем коректно ти е изпратила и ти не искаш да отидеш да го вземеш. Не знам как може повече от месец да не намериш 10 часа да отидеш до посолството на Канада в Букурещ, да си вземеш документа, да се прибереш в България и да го покажеш на всички, тъй като този документ не съдържа някакви лични данни, а удостоверява факта на прекратяване на канадското гражданство на Кирил Петков. Още повече че той е публична личност и дължи отговор на обществото от кой момент канадската държава официално заявява, че прекратява неговото гражданство. Той това упорито не иска да го направи.

- Какво ще се случи, ако Петков не представи такъв сертификат? Той всъщност е подал декларация в президентството, че е единствено и само български гражданин.
- Декларацията, която е подал може да отговаря на неговите субективни усещания, но да отразява невярно правната действителност. КС не може да постанови своето решение единствено на базата на декларирани факти от въпросната декларация, която предполагам, че президентската администрация е изпратила до КС.

Безспорно е, че министърът на правосъдието по изискване на КС, определението, с което е допуснато до разглеждане въпросното конституционно дело, е предоставил информация, която е налична в Министерството на правосъдието, тъй като там се води регистър на българските граждани, а този регистър на българските граждани се отразява като състояние на лицата в Република България и в масивите от информация на Главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Така че по безспорен начин е доказано, че Кирил Петков е имал двойно гражданство, т. е. освен българско е имал и канадско гражданство. Остава да бъде решен въпросът към коя дата и дали той към момента е освободен от канадското гражданство

Такъв документ е поискан. Ако той не предостави такъв документ и ако канадските държавни органи не отговорят на исканата информация от министъра на външните работи на България, свързана със случая, под претекст, че те уважават интересите на своите граждани и не разпространяват информация, която е свързана с гражданите на Канада до други държави, то тогава КС би следвало да получи, преведено официално от българското Министерство на външните работи, копие от канадския закон за гражданството. на базата на това, че в него съществува процедура за издаване на сертификат, с която се удостоверява прекратяване на гражданството, след като такъв сертификат не е представен да приеме единствената житейска хипотеза за случилото се, че Петков към момента продължава да има двойно гражданство.

- Ако се окаже, че Кирил Петков е подал декларация с невярно съдържание на „Дондуков“2, той ще бъде ли съден?
- Струва ми се, че има едно лице, главният прокурор на Републиката, което чака решението на КС с нетърпение.

- Предлагам, да преминем към темата „Избори 2 в едно“. ЦИК прекрати поръчката за още 1600 допълнителни машини. Да очакваме ли, че дълги опашки ще откажат много избиратели от гласуване?
- Твърде е възможно да се случи подобно нещо, но информацията, която ЦИК предоставя, е че най-вероятно ще има нова обществена поръчка. Там, където има големи секции, тоест има много гласували избиратели на предишните два избора за НС, е нормално да се притесняват секционните избирателни комисии дали ще стигне времето за гласуване, до толкова доколкото в момента предстоят избори 2 в 1, а гласуването с машина предполага двойно повече време, за да може избирателят да гласува. Така както вървят нещата, най-вероятно хаосът ще продължи, а допълнителни машини може би няма да бъдат доставени до изборния ден.

От тук възниква въпросът колко избиратели могат да гласуват, ако да кажем се явят 80% от включените в избирателния списък, като правим веднага една уговорка, че избирателите никога не се явяват и не гласуват равномерно в рамките на изборния ден, а има пикови часове, в които има натрупване, и други часове, в които няма голям интерес за гласуване.

Притесненията ми са, че ако се образуват много големи опашки, това ще демотивира избирателите да изчакат реда си и да упражнят своето основно политическо право. Да не говорим, че възниква и друг въпрос и той е свързан с анализа на данните от предходните избори - как е протекло гласуването, кога е спирано, къде е спирано, за колко време е спирано и т. н., поради техническа неизправност на машините.

- Какво показват тези данни?
- Засега ЦИК стоически мълчи, макар че бяха отправени, не само от мен, но и от много други наблюдатели, хора, които от десетилетия се занимават с организация и провеждане на изборите, въпроси към ЦИК. Безспорно установено е, че в редица секции в страната и чужбина, част от машините по някаква причина блокират, в някои секции машините изобщо не тръгнаха, в други бяха отстранени дефектите.

Не е известно, когато в секцията, в която има блокирала машина, но този проблем е отстранен след известно време, първо за колко време е отстранен дефектът защото в тези случаи секционната избирателна комисия не включва хартиени бюлетини, а просто изчаква да бъде отстранен проблемът с машината от оторизирани технически лица.

За това време просто секцията не работи и избирателите, които отиват да гласуват са изправени пред две възможности - или търпеливо да изчакат след неопределено време да бъде отстранен дефекта и да бъде възстановено гласуването, или просто да си командват „кръгом и ходом марш“ и изобщо да не гласуват. Практически граждани са лишени от правото да гласуват при въпросната ситуация.

ЦИК или не е анализирала данните, защото може би не ги е и получила, но ако ги е получила би следвало да направи доклад и този доклад да бъде публичен - да е ясно какви са проблемите с електронното гласуване чрез машините, които бяха въведени повсеместно с измененията в Изборния кодекс, защото това гласуване изобщо не е идеално и то поставя някои проблеми като този тривиален проблем - какво става, когато машината се счупи.

- Как ще коментирате факта, че в онези 1343 секции, където трябваше контролно да бъдат броени разписки, всъщност не е направен никакъв анализ и съвсем формално е сравнен машинния протокол с другия, в който на ръка са нанесли данните от машинния?
- Според мен извадката не е много представителна като се има предвид, общия брой на секциите - почти 13 000. От ЦИК обявиха, че няма значителни отклонения. Какви са отклоненията не бе казано, за да бъде преценено дали са значителни.

Когато има отклонение, тоест разминаване в резултата, най-важното, което ЦИК трябваше да направи, но очевидно не е направила, бе да обясни как е възможно да има разлика. Разликите могат да се дължат на това, че просто избирателят не е пуснал разписката в кутията, а някой от секционната избирателна комисия е проспал това.

Важно бе да се установи и дали има разминавания в резултатите от разписките и тези от машината като стойност на гласовете подадени за определени партии и техните листи. Това е информацията, която е важна - дали има разлика по същество от вота отчетен по разписка и вота отчетен от машината. Но такава проверка засега като че ли не е направена. Тоест да видим дали има проблеми със самата машина, как тя отчита гласовете на избирателите. Това е много обезпокоително. ЦИК дължи тази информация на българските граждани и не само на гражданите.

Новините от днес и със задна дата