вторник, 31 август 2021 г.

Мога ли да търся работа в чужбина, ако получавам обезщетение за безработица

 БСК 

Хората запазват правото си на отпуснатото на територията на една държава-членка обезщетение за безработица, когато отиват да търсят работа в друга държава-членка, при спазване на строго определени условия, обясняват експертите.

Първо - преди заминаването си човекът трябва да е бил регистриран като търсещ работа в службите по заетостта на компетентната държава най-малко четири седмици, след като е останал безработен.

Второ - отивайки в друга държава-членка да търси работа, трябва да е на разположение на службите по заетостта в нея в 7 - дневен срок, след като е престанал да бъде на разположение в съответната страна и да спазва организираната там контролна процедура.

Ако в тримесечен срок от датата, на която е престанал да бъде на разположение на службите по заетостта в компетентната държава, човекът се завърне и отново се регистрира като търсещ работа, продължава да получава отпуснатото му обезщетение за безработица за оставащия период.

Важно е да се знае, че след изтичане на тримесечния срок, лицето губи право на остатъка от отпуснатото по националното законодателство обезщетение, уточняват експертите.

Новините от днес и със задна дата