сряда, 11 август 2021 г.

Следващата седмица Бургас ще е домакин на семинар за намаляване на морските отпадъци

 


Черноморска мрежа на НПО, в партньорство с Черноморски център за екологична информация и образование – клон Бургас и Народно читалище "Фар 1946" – Бургас, имат удоволствието да ви поканят на регионален обучителен семинар по проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), подкрепен от Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“. Той способства за подобряване на информираността и съвместните действия в четири черноморски страни за редуциране на отпадъците.

Проектът насърчава сътрудничеството между съседните държави за повишаване на обществената ангажираност, подобрен международен обмен на информация и използване на иновативни методи за включване на различни целеви групи. Водещ партньор е Черноморският технически университет, факултет „Морски науки“, от Трабзон, Турция. Българските участници в проекта са Черноморска мрежа на НПО и Институтът по океанология към БАН.

Останалите партньори са Международният център за бизнес и икономическо развитие от Грузия, неправителствената организация „Маре Нострум“ и Институтът за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“ от Румъния.

Семинарът „Заинтересовани страни от партньорските черноморски държави споделят методи и добри практики за работа по проблема с морските отпадъци и тяхното въздействие върху околната среда“ ще включва обучение, дискусии и практическа работа. В него ще участват представители на партньорите, ключови заинтересовани страни и експерти от държавни институции, местни власти, агенции по околната среда, морски и пристанищни администрации, морски и туристически бизнеси, преподаватели, младежи, активисти от НПО, медии и представители на широката общественост.

Семинарът ще се проведе на 17 и 18 август 2021 г. (вторник и сряда) в Бургас.

Можете да потвърдете участие с информация за Вас и Ваши контакти на bsnn@bsnn.org, или на моб. +359 (0) 886 314 515 до 11.08.2021 г.

 Предварителна програма

 Ден 1: 17 август 2021 г. (вторник

trong>), зала "Георги Баев" в Културен център "Морско казино" - Бургас

Модератор от Черноморска мрежа на НПО

 09:30 - 10:00 – Регистрация на участниците

10:00 – 10:15 – Приветствия от Черноморска мрежа на НПО и партньори и преглед на дневния ред

10:15 – 12:00 – Представяне на партньори по проекта, част 1 и преглед на постигнатото по проекта „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer) BSB 785

11:15 – 11:30 – Кафе пауза

10:13 – 12:00 – Представяне на партньори по проекта, част 2 и представяне на работата в отделните държави

12:00 – 12:30 – Представяне на местни експерти и заинтересовани страни, гости от партньорските държави – споделяне на опит и добри практики за намаляване на морските отпадъци

12:30 – 13:30 – Добри практики и образователни дейности, представяни от партньорите по проекта

Паралелно събитие: Изложба на произведения на приложното изкуство, изработени от морски отпадъци, от деца и младежи, участници в мастер клас на тема: "Децата творят за чист бряг и живо море" при Народно читалище "Фар-1946" – Бургас, с ръководител Марина Матлина, в сътрудничество с Културен център "Морско казино" при Община Бургас

13: 30 Среща с медии от Бургас и региона (часът ще бъде уточнен допълнително)

13:30 – 14:30 – Обяд

14:30 – 16:00 – Участници в обучителния семинар споделят опит от практическо приложение на добри практики за редуциране на отпадъците

16:00 – 16:30 – Кафе пауза

16:30 – 17:30 – Преглед и обобщение, дискусия, обратна връзка

 Ден 2: 18 август 2021 г. (сряда), практическа работа с пътуване до крайбрежието и срещи с представители на заинтересовани страни

Предвижда се среща с концесионера на плажа в "Крайморие" г-н Николай Димитров и представяне на добри практики за поддържане чистотата на плажа и намаляване на пластмасовите отпадъци. Демонстрация на приложението за смартфони Marine LitterWatch App на Европейската агенция по околна среда и използването му за събиране на данни за морските отпадъци. Разговор за гражданската наука.

Пътуване до Созопол, среща в Археологически музей-Созопол, разговор с Димитър Недев - археолог, директор на музеите в Созопол; Найден Прахов - директор на Център по подводна археология в Созопол и др.

 08:30 – 10:00 – Тръгване от Бургас (с автобус), пътуване до Крайморие

10:00 – 11:15 – Добри практики на концесионера на плажа за намаляване на морските отпадъци – демонстрация, дискусия

11:15 – 12:30 – Практическо упражнение с демонстрация на приложението за смартфони Marine LitterWatch на Европейската агенция по околна среда и използването му за събирането на данни за плажните отпадъци, с участието на партньори и младежи

12:30 – 14:00 – Пътуване по крайбрежието до Созопол, спирка и обсъждане

14:00 – 15:00 – Обяд

15:00 – 16:00 – Среща, дискусия в Археологически музей – Созопол, с учени и местни заинтересовани странил Тема: Дейности по крайбрежието и какви отпадъци от тях попадат в морето – добри практики, успешни решения за намаляване на морските отпадъци

 16:00 – 18:30 – Свободно време, връщане в Бургас, обсъждане на семинара.

Новините от днес и със задна дата