сряда, 28 юли 2021 г.

Дюни на Лозенец, оказали се ниви: Откриха нарушения в определянето границите на плажовете

  

                                        Кадър: Нова тв

Открити са нарушения в определянето на границите на морските плажове край Лозенец. Това съобщиха от прокуратурата, която се самосезира след публикация в електронна медия за скали и дюни край Лозенец, които са се оказали земеделски земи и ниви. След това ВАП сезира Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да се извърши проверка.

В хода на извършването ѝ е било установено, че общата засегната площ на морските плажове, по данните от приетите Специализирани карти и регистри (СпКР) за посочените в статията пет имота, е 888 кв. м дюни и 210 кв. м пясъчен плаж, като последната площ обхваща морските плажове "Мечата дупка" и "Корал".

Към настоящия момент за морски плажове "Мечата дупка" и "Корал" не е извършено изменение на Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР)по данните от приетите СпКР.

При съпоставянето на данните от КККР и СпКР на двата плажа става ясно, че нанесените по данните от Акта за изключителна държавна собственост (АИДС) граници на морските плажове не съответстват на определените чрез преки геодезически измервания граници в специализираните карти и следва да се предприемат действия по изменение на КККР за тях.

До Министерство на туризма (МТ) е било изпратено копие от доклада на МРРБ, а ВАП е направила конкретно предложение на министъра за реализиране на правомощията си по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Министърът на туризма е уведомил прокуратурата за естеството на проблемите, съпътстващи конкретното изменение на КККР в СГКК-Бургас, респективно - за предприетите съобразно изпълнение на задълженията му първоначални действия в тази насока.

Новините от днес и със задна дата