четвъртък, 24 юни 2021 г.

Община Бургас, КИИП и КАБ в остър диалог относно реконструкцията на „Демокрация“

 С реконструкцията на „Демокрация“ е помислено за всички участници в движението, не само за автомобилите

В отговор на разпространена позиция на ръководствата на Регионалните колегии на КАБ и КИИП в гр. Бургас, относно  реконструкцията на „Демокрация“, Община Бургас заяви, че е помислено за всички участници в движението, не само за автомобилите. BurgasNovinite.BG публикува линк към изпратената ни позицията от КАБ и КИИП, както и целият текст в края на статията, също и отговорът на Община Бургас: 

Община Бургас провежда последователна политика по отношение на градската мобилност, потвърдена във всички стратегически документи и планове, приети от местния парламент, уточняват от Община Бургас. Развитието на транспортната схема на Бургас се реализира при следването на водещи европейски практики с доказан ефект за градове с подобен размер и степен на развитие.

В нормативните документи за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, участниците в движението са приоритизирани така:

1. Пешеходно движение;

2. Обществен транспорт;

3. Велосипедно движение;

4. Движение на леки автомобили;

5. Товарно автомобилно движение;

6. Транзитно за територията движение на автомобили.

 * През годините назад Община Бургас многократно е получавала жалби и искания за освобождаването на тротоарите на ул. „Демокрация“ от автомобили, възпрепятстващи преминаването на майки с детски колички и трудноподвижни хора.

 При извършената реконструкция водещи бяха правата и защитата на пешеходеца. Във всички големи градове на Европа на първо място е именно той – ПЕШЕХОДЕЦЪТ, а не автомобилът.

За безопасността на пешеходците, пресичащи “Демокрация“, са въведени в експлоатация нови светофарни уредби в зоните на пешеходните преминавания, в близост до пресечките с ул. ”Батак“, ул. “Места“ и ул. “Иван Богоров“.

По друг проект на Общината бе реализирано обновяването на осветлението, монтирани са допълнителни прожектори при пешеходните пътеки.

Обособено е безконфликтно велосипедно движение, изцяло отделено от автомобилното и пешеходното.

За безопасното пешеходно движение са разширени досега тесните тротоари, по които безпрепятствено да преминават всички граждани, включително хората с увреждания и майките с детски колички, без да се налага да заобикалят нерегламентирано паркирали автомобили. Тази мярка е изцяло в отговор на стотиците сигнали от недоволни пешеходци с възпрепятстван достъп.

Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания на пешеходни подлези в града чрез изграждане на асансьори. Два от тях са за осигуряване преминаването през подлеза на кръстовището на „Демокрация“ и ул. „Копривщица“.

С реконструкцията на „Демокрация“ се въвежда нова организация на движението с нова хоризонтална и вертикална маркировка. Така се осигуряват безопасни условия за всички участници в движението – пешеходци, градски транспорт, велосипедисти, автомобили. Осигурено е регламентирано крайулично паркиране, съобразено с изричното настояване на гражданите по време на обществените обсъждания на проекта.

Осигурени са регламентирани и специално сигнализирани участъци от булеварда, предназначени за улично паркиране (за свободно и/или платено паркиране на МПС, такси стоянки, инвалидни места, места за автомобили със специално предназначение-линейки) в обхвата от х-л „Аква“ до ул. “24-и Черноморски пехотен полк“.

Техническите инвестиционни проекти за надграждане на бързите автобусни линии, част от които е рехабилитацията на “Демокрация“, са одобрени от Експертен съвет по устройство на територията на Бургас, след провеждане на изискуемите по ЗУТ съгласувателни процедури, изготвен Доклад за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.

 

* Намеренията на Общината относно реконструкцията на „Демокрация“ са представяни и подкрепени от регионалните камари на архитектите и инженерите в Бургас.

 

Представители на двете гилдии присъстваха лично на проведените обществени обсъждания, предшестващи реализацията на проекта. На обсъжданията беше ясно изразено становището на гражданите за обособяване на крайулично паркиране, с което Община Бургас се съобрази. Подкрепяща позиция на Камара на архитектите от 2017 г. ще видите сред прикачените файлове под този текст. Освен обществени обсъждания, бяха проведени и множество срещи по темата „Демокрация“ с групи граждани, граждански и браншови организации.

Община Бургас се отнася с уважение към всеки предприемач, без значение какъв е мащабът на неговия бизнес. Хората с търговски обекти по „Демокрация“ винаги ще имат възможността да зареждат стока, спазвайки Закона за движение по пътищата. Освен това Общината ще маркира две от новообособените 12 + 8 паркоместа на „Демокрация“, между „Копривщица“ и х-л „Аква“, които ще са предназначени за спиране с цел зареждане на търговски обекти, както е във всички други зони на града. Но престой за зареждане не означава да се паркира напреки за часове наред! Досега в този участък на „Демокрация“ единствените наложени глоби са за неразрешено паркиране върху тротоара и престой в продължение на часове!

Живеещите в района, както и собствениците на търговски обекти, имат право да попаднат в евентуално разширение на зелена зона. Те трябва да заявят такова искане в местния парламент, както всички останали граждани на Бургас. Ако то получи подкрепата на общинските съветници, Община Бургас ще го изпълни.

Община Бургас е наясно, че броят на автомобилите в града стана прекомерен. Затова изгради огромния паркинг по ул. „Гурко“, на метри от „Демокрация“, който обслужва и бившата Трета поликлиника, и обновения Комплексен онкологичен център с новите му сгради.

Още преди няколко години започна и търсене на начини и подходящи терени за изграждане на етажни паркинги. Една от предложените възможни локации бе по бул. „Демокрация“ - пред сграда на Медицинския колеж. Срещу тази инициатива внесоха подписка жителите на бл. 164 и 71 в к-с "Братя Миладинови", така че осъществяването й пропадна.

Сега Община Бургас е готова да предложи вариант с нов терен за открит, не етажен паркинг, близо до „Демокрация“ – при пресечката на „Карлово“ и „Калофер“, зад Руската гимназия. За целта първо ще бъде организирано обществено обсъждане, за да се чуе мнението на всеки заинтересован или засегнат от тази инициатива.

Напомняме, че разрешената скорост за придвижване по "Демокрация" е до 50 км. в час. Предстои до месец-два да бъде пусната и „зелена вълна“. Тя ще увеличи пропускателната способност и ще намали времето за преминаване на автомобилите.

 * Сред прикачените файлове под текста ще откриете снимки на улицата преди ремонта и становище от бургаската камара на архитектите. 

От Община Бургас добавят и становището на регионална колегия - Бургас на КАБ от 29 май 2017:


                                                         Позицията на КАБ и КИИП

ДО:

 

Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ –

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ

И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

 

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТА

НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.

 

ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

 

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ

ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ – БУРГАС

 

РДВР – СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” БУРГАС

 

ПОЗИЦИЯ

            Ръководствата на Регионалните колегии на КАБ и КИИП в гр. Бургас с притеснение наблюдават непоследователната и на моменти хаотична политика на Община Бургас по отношение развитието на транспортната система на града. Повод за нашето конкретно безпокойство са приложените решения в реконструкцията на бул. „Демокрация“, които повишават риска от пътно-транспортни произшествия и водят до дехуманизация на градската среда, с което рушат доверието на гражданите в експертния потенциал на специалистите, занимаващи се с тази нелека материя. След две официално заведени критични становища с номера 04.06.66.1740/29.05.2017 г. и 04.06.66/1739/17.05.2017 г., подкрепени с изказани мнения на наши експерти на проведеното Обществено обсъждане на проекта на 14.11.2019 г. в Културен център „Морско казино“, ние не разбираме пренебрежението на Община Бургас към основни правила за организация на градската среда, заложени в нормативните документи, с цел гаранция за ефективно, безопасно и хуманно планиране на транспортните потоци. В това отношение без отговор остават следните констатирани от нас проблеми в реализацията на реконструкцията на бул. „Демокрация“:

1.      Защо се допусна паркиране по дължина на булеварда? Съгласно ОУП на гр. Бургас бул. „Демокрация“, както и булевардите „Сан Стефано“, „Княгиня Мария Луиза“, „Иван Вазов“ и ул. „Булаир“ са предопределени транспортно да обслужат центъра на гр. Бургас. В това им качество те са класифицирани и следва да отговарят като технически параметри на районни артерии клас IIIБ (по старата Наредба № 2 за комуникационно-транспортните системи) и като клас III по действащата Наредба РД-02-20-2. Действащата наредба забранява паркиране по улици клас III в големите и много големите градове (Приложение 2 към чл. 18). Град Бургас все още се класифицира като много голям град. Паркирането в града безспорно е силно затруднено, но „осакатяването“ на основните транспортни артерии не спомага за разрешаването на този проблем, а само настройва гражданите едни срещу други.

2.      Защо се допусна организиране на места за успоредно паркиране с ширина 2 м., при положение, че Наредба РД-02-20-2  препоръчва ширина от 2,5 м. за районни артерии клас III в средни и малки градове (Приложение 16, Схема 9), където автомобилното натоварване се предполага да е значително по-малко от районна артерия клас III в много голям град като Бургас? Как това решение влияе върху планираната пропусквателна способност на улицата и ще наложи ли ограничаване на скоростта под допустимата за този клас улици? Минимално допустимите размери на места за успоредно паркиране са: ширина 2 м. и дължина 6,7 м. съгласно Наредба РД-20-2-02, Приложение 30. Това не означава, че тези минимални размери са подходящи за прилагане във всички случаи, а следва да се прилагат съобразно класа, проектната скорост на придвижване и пропусквателната способност на конкретната улица. Защо не са предвидени достатъчно широки „светли“ интервали за безопасно слизане/качване на водачите на паркиращите автомобили?

3.      Защо се допусна организиране на места за паркиране на лица в неравностойно положение с ширина 2 м. и дължина от 6,7 м., при нормативно изискване от 2,5 / 8 м., съгласно Приложение 24 на Наредба 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка? Тази наредба допуска прилагане на по-малки ширини (в диапазона 2-2,5 м.) единствено при организиране на места за паркиране в съществуващи улици. Тежката реконструкция на булевард „Демокрация“ с прилагане на изцяло нов напречен профил и висока скорост и интензивност на движение не може да се приравни с допустимите отклонения. Отчетено ли е, че на тези места имат право да паркират и шофьори в неравностойно положение които са поставени в невъзможност да напуснат безопасно автомобилите си? Препоръчително е в този случай тези места да бъдат заличени и да се потърси възможност за осигуряване на необходимия им брой в близост, но в прилежащите жилищни квартали при по-безопасни условия.

4.      Защо се допусна организиране на места за паркиране между пътните ленти за движение и обособената лента за „бързи“ автобуси с всички произтичащи от това затруднения за всички участници в движението? Наредбата препоръчва различен тип организация (Приложение 16, Схема 9) където основен принцип е йерархичното подреждане на транспортните потоци съобразно скоростта им на движение, от най-бързите в средата на улицата към най-бавните в нейната периферия.

5.      Защо се допусна замяната на озеленените разделителни ивици с метални огради? Отчетена ли е символиката в това проектно решение по отношение ползвателите на средата? Задължение на експертите е да планират хуманна, приветлива и екологична градска среда ако искат да възпитат отговорни и съпричастни граждани.

6.      Защо при реализацията на тази сложна реконструкция велосипедното движение отново остана като пренебрегнат сегмент в транспортното планиране на града? Велосипедните алеи са проведени хаотично и все още на много места в конфликт с пешеходното движение. Освен забрани са необходими и целенасочени усилия с конкретни мерки за да се изведат велосипедистите от тротоарите и да получат необходимото им уважение като равноправни участници в движението.

7.      Защо се планира обособяване на ленти за „бързи“ автобусни линии в част от булеварда, когато в друга част (кръстовището на бул. „Демокрация“ и бул. „Алеко Богориди“) не се реализираха предвидените мерки за безконфликтно разделяне на пешеходния от транспортния поток? Планираните „бързи“ автобусни линии по бул. „Демокрация“ допълнително ще усилят конфликта и натоварването на посоченото кръстовище.

8.      Защо се допуска без всякакви нормативни аргументи директно и много конфликтно включване на улици от много нисък клас – ул. „Иван Рилски” (VІ –обслужващи улици) към трасето на  бул. „Демокрация”, като се има предвид, че включването става в зоната на престрояване при кръстовището с бул. „Сан Стефано”?  Дължината от кръстовището на ул. “Иван Рилски“ до зоната за изчакване е около 20 м., което е крайно недостатъчно за безконфликтно престрояване за ляв завой към ул. “Константин Величков“ – пресичат се три ленти, една от които е „бус“ лента. Считаме, че изхода от улицата следва да бъде забранен, вкл. с изграждане на физическа преграда (висок бордюр), като се допусне само влизане и улицата да бъде сигнализирана като еднопосочна.

9.      Продължаваме да констатираме места с не достатъчно ясно и недвусмислено маркиране на сегрегирани и споделени за движение „бусленти по улиците на града. Дори при изцяло нова организация и положена маркировка, в случая на бул. „Демокрация“, се наблюдават нееднозначно приложени решения в престрояванията и пресичанията на „буслентите в кръстовището с бул. „Сан Стефано“ и ул. „Константин Величков“.

            Провокирани сме да зададем тези въпроси поради нашите съмнения, че конфликтите, които пораждат приложените решения в реконструкцията на бул. „Демокрация“ ще доведат до проблеми и произшествия при неговата експлоатация, което неминуемо ще изисква прилагане на мерки за ограничаване неговата транспортна пропускливост и ефективно използване.

            Същите въпроси и мнение отправяме и към Отдел за организация и безопасност на движението в Община Бургас, Комисията по безопасност на движението и  органите на РДВР – сектор „Пътна полиция” Бургас и очакваме тяхното официално становище.

 

Членове на Съвета на КИИП – Бургас:

Инж. Душко Опърлаков – председател на КИИП РК Бургас - ............................................../п/

Инж. Весела Пенева – председател на КС на КИИП РК Бургас - ........................................ /п/

Инж. Кръстина Божинова – зам. – председател на КИИП РК Бургас - ............................... /п/

Инж. Атанас Иванов – председател на секция ГПГ КИИП РК Бургас - .............................. /п/

Инж. Мери Терзиева – председател на секция ОВКХ КИИП РК Бургас - .........................../п/

Инж. Лъчезар Ханджиев – председател на секция ТС КИИП РК Бургас - ......................... /п/

Инж. Веселин Миланов – председател на секция КСС КИИП РК Бургас - ........................ /п/

Инж. Галина Евтимова – председател на секция ВС КИИП РК Бургас - ........................... /п/

Инж. Минка Дуржанова – председател на секция ТЕХ КИИП РК Бургас - ....................... /п/

Инж. Татяна Василева – председател на секция ЕАСТ КИИП РК Бургас - ........................ /п/

Инж. Водослав Недялков – председател на секция МДГ КИИП РК Бургас - ..................... /п/

Членове на Съвета на КАБ – Бургас:

Арх. Събин Попов – председател - ............................................../п/

Арх. Венета Иванова - зам. председател - ............................................../п/

Арх. Пламен Матеев - зам. председател - ............................................../п/

Арх. Мирослав Бойчев - Член на Съвета - ............................................../п/

Арх. Калоян Матеев - Член на Съвета - ............................................../п/

Арх. Мина Георгиева - Член на Съвета - ............................................../п/

Арх. Иван Кючуков - Член на Съвета - ............................................../п/

 

 

Новините от днес и със задна дата