вторник, 15 юни 2021 г.

Съдът: Назначена от Кацаров в болничен борд плащала на мъжа си, който й бил подчинен

 

Върховният административен съд потвърди, че има установен конфликт на интереси по отношение на вече бившата директорка на Столичната здравноосигурителна каса - д-р Гергана Андреева-Сотирова, съобщиха от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Причината е, че тя е определяла месечното възнаграждение на съпруга си - главен специалист в ръководената от нея специализирана администрация - oтдeл "Дeнтaлнa пoмoщ". По този начин Сотирова е упражнила правомощия по служба и е реализирала облага в интерес на свързано с нея лице, което е и неин подчинен. Тя е упрaжнявaлa прaвoмoщия пo cлужбa пo oтнoшeние нa cвoя cъпруг и му e издaлa прoизвoдcтвeнa хaрaктeриcтикa, като така била реализирана нематериална облага - той получил увеличение на заплатата. Oпрeдeлeнa му e мeceчнa зaплaтa 950 лв.

Кoмиcиятa нaлaгa нa двa пъти глoбa в рaзмeр нa 5000 лв. нa Aндрeeвa-Coтирoвa зa ocъщecтвeн кoнфликт нa интeрecи и oтнeмa в пoлзa нa държaвaтa 236,34 лв. Тя обжалва санкцията, нo нa първa инcтaнция съдът я отхвърля. Следва нова жалба до ВАС, но и той я отхвърля. Затова сега тя е осъдена да плати и разноските по делото - 100 лв.

Само преди дни служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, в качеството си на принципал на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, освободи Съвета на директорите и назначи нов състав до провеждането на конкурс, като в него влиза и Гергана Андреева-Сотирова.

Тя е е юрист, дългогодишен служител на РЗОК-София, главен секретар на Националната здравноосигурителна каса, a по-късно и директор на РЗОК-София, към настоящия момент е директор на дирекция в Министерството на здравеопазването, съобщиха тогава от ведомството.

Конфликт на интереси и в други градове

Междувременно адмистративните съдилища в Ямбол и Велико Търново потвърдиха решенията на антикорупционната комисия, която установи конфликт на интереси за кмета на Стражица и кмета на Болярово (мандат 2015 г. - 2019 г.). Решенията на съдилищата не са окончателни и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).

За Румен Павлов, кмет Стражица (мандат 2015 г. - 2019 г. и 2019 г. - 2023 г.) с решение на КПКОНПИ е установен конфликт на интереси заради тръжна процедура. Това е станало 2016 година, когато общински имот е бил продаден за 11 472, 30 лв. на шофьора на общината. Година по-късно той пък продава същия имот на съпругата на кмета за сумата от 6340 лв. Потвърдена от съда е наложената от Антикорупционната комисия глоба в размер на 5000 лв.

За Румен Павлов това е трето решение на Комисията, с което е установен конфликт на интереси. Първото решение е от 20 февруари 2020 г., когато за сключени от него 12 договора в частен интерес му е наложена глоба в общ размер на 60 000 лв. С решение от 13 май 2020 г. пък е санкциониран с 15 000 лв., като е постановено и отнемане на сумата от 53 350 лв. за това, че е подписал платежни нареждания за доставки на гориво, обеди, вечери, коктейли и нощувки в хотел "Ралица", стопанисван от брат му и дъщеря му.

За Христо Христов, кмет Болярово (мандат 2015 - 2019 г.), КПКОНПИ е установила конфликт на интереси на 29 юли 2020 г. Наложена му е глоба от 5000 лв., защото сключил на една дата 5 договора за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд със своя син - земеделски производител.

Новините от днес и със задна дата