събота, 22 май 2021 г.

Стая в хотел по Южното Черноморие най-евтина

 istock 

В София средната цена на стая в хотел е най-висока за страната, но пък заетостта е относително ниска, което съответно означава по-ниски приходи. Това се дължи основно на факта, че по време на пандемията много семинари, конференции, обучения и бизнес срещи се провеждаха дигитално, или бяха отменени, което доведе до голям спад в деловите пътувания към страната и по-конкретно към столицата.

Това показва проучването на MBL за хотелиерския бизнес в България през втората половина на 2020.

През 2020 два 5-звездни хотела смениха собствениците си, а други два луксозни хотела отвориха врати в София. С тях хотелският фонд в столицата е нараства с 583 стаи или повече от 1,200 легла.

На Южното Черноморие среднодневната цена на стая (Averagedailyrate), както и  приходите,  генерирани  от  стая  (RevPAR), са  по-ниски  от  тези,  отчетени  при  Северното Черноморие.

Общо приходите от нощувки на хотелите бележат 58% спад, а чуждестранните туристи са 71% по-малко спрямо 2019. В края на 2020 хотелиерският бизнес отбеляза 58% спад на приходите от нощувки и над 50% отлив на туристи на годишна база. Максимална заетост беше постигната през летния сезон, макар и на половина от предходната година, а средният процент за второто полугодие на 2020 е малко над 25%.


Броят на леглата в хотелите е намалял с 18% по време на ковид кризата, което основно се дължи на факта, че голяма част от тях останаха затворени по време на пандемията или изцяло прекратиха дейността си поради невъзможност да покриват разходите си. Туристическият микс също беше различен, тъй като международните пътувания нaмаляха заради множеството отменени полети и затрудненото преминаване през граница със задължителни тестове за COVID-19 или карантина.

Това принуди много българи, които обичайно почиват в чужбина, да изберат български курорти и хотели, и в същото време възпрепятства повече от 70% от чужденците, пътували по бизнес или удоволствие до България през 2019, да се върнат и през 2020. В  следствие, нощувките на  чуждестранни  граждани  са  намалели  шест  пъти повече от  тези, направени от български граждани.

Броят  на българските туристи през  втората  половина  на  2020  се  е  увеличил,  което  оказва значително влияние при хотелите от висок клас. Въпреки че в този клас хотели нощувките през август и септември са се увеличили с 68% и 52%, това не може да компенсира отлива на туристи на годишна база спрямо 2019. Всички останали категории хотели отбелязват спадове в броя на нощувките и приходите си през целия период на второто полугодие.Регионът, който предоставя най-много легла в места за настаняване на територията на страната е Южното Черноморие, като там също е отчетен и най-висок процент заетост -37%, което е 1.5 пъти над средната на полугодието. На север 60% от гостите в хотелите са били чужденци, като близо 75% от тях са отсядали  във  висок  клас  места  за  настаняване.  

На  Южното  Черноморие  са  преобладавали българските граждани, при които по-малко от половината са почивали в 4 и 5-звездни хотели. Това обяснява несъответствието между заетостта и генерираните приходи от стая в двата региона.

Новините от днес и със задна дата