четвъртък, 27 май 2021 г.

Обсъждат промени в болничните

 istock 

На заседание на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество социалните партньори ще обсъдят проект на постановление за промени в Наредбата за медицинската експертиза.

Една част от промените засягат временната неработоспособност, продиктувани от редица практически затруднения от пандемията Covid-19, когато лицата, които са карантинирани са ползвали преди това значителен брой болнични листове.

По време на карантината те трябваше да се явяват пред комисии, за да получат съответния болничен лист. С промяната болничният лист за карантината ще се издава от лекуващия лекар, независимо колко дни временна неработоспособност е имал човек преди карантината.

Документът предвижда още промяна на критериите, въз основа на които се извършва оценката на уврежданията, както и изменения, свързани с издаването на болнични листове на карантинираните, съобщава БНР.

Промените засягат отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти. В част от случаите се актуализира величината на процентите, премахва се и зависимостта между възраст и оценка на степен на увреждане при доказани генетични аномалии.

 
Други изменения в наредбата за медицинската експертиза са свързани със сигнали от различни ТЕЛК-ове, че не достигат специалисти по професионални болести и за съставите на комисиите и това налага да има взаимозаменяемост между специалистите по трудова медицина и тези по професионални болести.

Новините от днес и със задна дата