неделя, 23 май 2021 г.

Какви помощи за деца мога да получа

 istock 

Над 570 милиона лева ще бъдат отпуснати тази година за подпомагане на семействата с деца. Това показва планът за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.).

Тази година отпадна подоходният критерии за еднократната помощ от 300 лева за ученици, записани в първи клас. За нея са предвидени 16 800 000 лв., като парите трябва да стигнат до 56 000 ученици. Еднократно плащане от 300 лева ще получат и родителите на деца, записани в 8 клас.

Сумата е 18 750 000 лв. и ще я получат 62 500  ученици, е записано в плана. Средствата в размер на 300 лева за всеки ученик в първи и осми клас ще бъдат разделени на две части – 150 лева през първия учебен срок и 150 лева за втория учебен срок.

Най-голямото перо са детските надбавки. За отглеждане на дете до 1 г. са заделени над 34 млн. лева, а за дете до завършване на средно образование – близо 300 милиона лева. От тази година надбавката за едно дете в семейството вече е 50 лв., за две - 110 лв., а за три - 165 лв.

Право на помощ имат семейства, в които доходите на човек са до 510 лв., а 80% от помощта се полага при доход между 510 лв. и 650 лв. на човек. Според  плана такава надбавка ще се плаща за 572 000 деца средно на месец.

Родителите с по-високи доходи могат да ползват данъчни облекчения, като им се приспадне определена сума от годишната данъчна основа. За едно ненавършило пълнолетие дете се приспадат 4 500 лв., за две - 9 000 лв., а за три и повече – 15 500 лв.

Новините от днес и със задна дата