От 1 май аптеките няма да имат правото да изпълняват хартиени рецепти, издадени след 30 април 2021 г. Ако го направят, ще са в нарушение и рискуват да не получат парите си от Здравната каса.

Изискването за изцяло електронни рецепти от май 2021 г. беше въведено с промени в Наредба 4/2009, обнародвани на 18 декември 2020 г. То обаче към днешна дата още не е факт и аптекари и пациенти от събота попадат в "параграф 22". 

Заради липсата на софтуерна готовност здравният министър внесе предложение за отлагане на срока с два месеца, т.е. електронните рецепти ще влязат в сила от 1 юли. Но предложението на проф. Костадин Ангелов към днешна дата още не е обнародвано и не присъства в Държавен вестник. Репортерска проверка проверка на bTV показа, че въпреки това хартиените рецепти ще бъдат валидни и след 1 май.

Българският фармацевтичен съюз алармира за ситуацията и разпространи следното разяснение на своята фейсбук страница:

"Колеги, сега действащите нормативни разпоредби повеляват, че от 01.05.2021 г. хартиени рецепти издадени след 30.04.2021 НЕ може да се изписват и съответно НЕ може да се изпълняват. Спокойно можете да изпълнявате хартиени рецепти, издадени преди тази дата, стига да са валидни. Служебните отрязъци по НЗОК (S-ки) може да се изпълняват до 31.05.2021 при същите условия, както досега. Те на практика са копия/клонинги на издадени преди 01.05.2021 рецепти. Няма никаква причина евентуално издадени хартиени рецепти след 01.05.2021 г. да бъдат реимбурсирани и заплатени от НЗОК, ако бъдат изпълнени в нарушение на Наредба 4".

Сега действащият текст на Наредба 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти гласи: "При осигурени технически и организационни условия за това от Министерството на здравеопазването и НЗОК лицата по чл. 4 и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти са длъжни да приведат дейността си по предписване и отпускане на съответните лекарствени продукти само с електронни предписания в съответствие с изискванията на глава седма не по-късно от 1 май 2021 г., като дотогава се издават и обработват и рецепти на хартиен носител. Не се допуска лекарственият продукт да бъде предписан едновременно с електронно предписание и с рецепта на хартиен носителp>

Издадените до 30 април 2021 г. рецепти на хартиен носител се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност".