неделя, 7 март 2021 г.

Емил Димитров съобщи има ли притеснения за водна криза

  

За да има максимална прозрачност, откакто съм министър, МОСВ започна изготвяне и публикуване на ежедневен и месечен бюлетин за състоянието на национално значимите 52 комплексни язовира в България.

В момента всички те са пълни и няма опасност от недостиг на питейна вода. Язовирите за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 74.3 процента от общия им обем, за резервно питейно-битово водоснабдяване - на 62.7 процента, за напояване - 52 процента, а за енергетика - на 84.2 процента от общия им обем.Това обяви екоминистър Емил Димитров.

"Като министър на околната среда и водите заявявам категорично, че до изборите няма да допусна всякакви опити аз като министър или министерството да бъдем въвлечени в политически мероприятия, независимо от кого са инициирани", се посочва още изявлението на министъра, разпространено от пресцентъра на МОСВ.

"МОСВ е държавна институция и не е редно заради политическите опити на някой да влезе във властта, институцията да търпи негативи", посочва Димитров.

По думите му пред ведомството стоят важни задачи, както и проверки на язовири. Продължава работата с общините за финализиране на проектите за рекултивация на закритите стари общински депа за битови отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания.

"По Националната кампания "Чиста околна среда" всички общини, които кандидатстваха, получиха ресурси за изграждане на нови и възстановяване на вече съществуващи спортни площадки, детски кътове, зони за отдих и т.н. Общо 958 обекта са в процес на получаване на финансиране в размер на близо 7 млн. лв.", допълва той.

От 20 февруари на интернет страницата на МОСВ ежедневно се публикува и бюлетин за качеството на атмосферния въздух в България.

"В началото на моя мандат, за 45 дни успяхме да се справим с нерегламентираното изгаряне на RDF и незаконните превози на RDF и други отпадъци, като ги ограничихме от 11,6 на 1 процент. Постигнахме го със съдействието на Агенция "Митници" и "Гранична полиция", с които работим в синхрон. Предстои да получим и достъп в реално време на данните от системите за извършване на собствени непрекъснати измервания на ТЕЦ-овете", отбелязва министърът.

От началото на 2020 г. досега са върнати обратно в държавата по изпращане общо 3976,344 тона отпадъци, предмет на незаконен превоз.

Още десетки превози на отпадъци не са допуснати до територията на страната поради затегнатия контрол от страна на контролните органи.

След свикването на новото Народно събрание МОСВ ще представи пред ресорната комисия доклад за дейността си.

Новините от днес и със задна дата