събота, 13 март 2021 г.

Как се определя категорията труд при пенсиониране

 istock 

В коя категория труд попада професията, която работим, се определя от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Работодателят обаче е задължен при изготвяне на документи за осигурителен стаж да впише съответната точка от НКТП, по която предлага да се зачете стажът ни, като представи и документи за това.

Конкретната преценка обаче се извършва от съответното териториално поделение на НОИ въз основа на документите, които представим.
Всички, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране. Вноските в него са изцяло за сметка на работодателя. Ако работникът избере ранно пенсиониране от ДОО, набраните суми по индивидуалната му партида в професионален фонд задължително се превеждат във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, тъй като пенсията се отпуска и изплаща от НОИ.Работещите при първа и втора категория труд  могат да се пенсионират по-рано от другите. За тази година условията са за жените трябва да имат 10 години стаж първа категория труд и сбор от осигурителен стаж и възраст общо 94 точки, а за втора категория труд – 15 години стаж и 94 точки. Те трябва да са навършили 49 г. и 8 месеца за първа категория и 54 г. и 8 месеца за втора категория.При мъжете – задължителният стаж за първа категория е 10 години и 100 точки, а за втора – 15 години  и 100  точки. Възрастта за пенсиониране за тази година е 52 г. и 8 месеца за първа категория труд и 58 г. и 8 месеца за втора.   

 От общо 1,57 млн. пенсии към края на деветмесечието на миналата година само 18 356 са отпуснати за първа категория труд. 43 000 човека пък са се пенсионирали при условията на втора категория. Това показват данните на Националния осигурителен институт.

Едва 1 процент от българите са се пенсионирали при условията на най-високата първа категория труд. Това показват данните на Националния осигурителен институт.

Новините от днес и със задна дата