сряда, 10 февруари 2021 г.

Въвеждат градски зони с ниски емисии и по-малко коли, ще има и високи глоби

 

Общинските съвети могат да определят ред и мерки за прилагане на създаване на зони с ниски емисии, за навлизане и преминаване на моторни превозни средства в зоните за ниски емисии, както и ограничаване употребата на определени видове горива или уреди за отопление.

Мерките няма да се прилагат за моторни превозни средства със специален режим на движение и за превоз на пътници. Това а някои от промените, приети на първо четене, в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Въвеждането на зоните ще намали значително броя на преминаващите автомобили, като ще премахне старите и замърсяващи автомобили и ще доведе до отклоняване на значителна част от транзитния трафик, се казва в аргументите за промените.

На нарушителите ще се налага глоба от 50 до 500 лева и имуществена санкция от 200 до 1000 лева, предвижда законопроектът.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) подкрепя промените, защото въвеждането на зони за ниски емисии кореспондира с изискванията на "Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г." и ще спомогне за нейното навременно реализиране.

Възможността тези обществени отношения на местно ниво да бъдат регулирани с наредби на общинските съвети ще дадат допълнителна правна сигурност на общините при въвеждането им, коментират в своето становище от НСОРБ.

Екоминистерството с резерви

От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) смятат, че се избързва с промените в закона. Оттам припомнят, че Столична община още в края на декември 2020 г. е поискала законодателни промени за въвеждане на зони за ниски емисии.

Резервите на МОСВ са свързани с това, че според мотивите на законопроекта, емисиите от сектор транспорт са основен източник на фини прахови частици. Но всъщност трябва да се вземе предвид изследването за приноса на различни източници за замърсяване с фини прахови частици на София. Основният източник на фини прахови частици всъщност е битовото отопление и то не бива да се подценява, смятат от ековедомството.

Смисълът на тези зони е, че се приемат за постоянно или за дълъг период от време, затова е важно да бъде оценен техният ефект върху качеството на въздуха предварително. Имаме сериозни съмнения за приноса, който ще имат измененията, коментират в становището си експертите от МОСВ.

Новините от днес и със задна дата