петък, 5 февруари 2021 г.

Без срок за прехвърляне на втората пенсия

 istock 

Всеки да може да прехвърли парите си за втора пенсия от частния фонд в НОИ до последния момент преди пенсионирането си. Това е едно от предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени между първо и второ четене на промените.

Приетият на първо четене проект за промени в Кодекса за социално осигуряване предвижда, тези които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 до 2025 г. да могат да упражняват правото на избор на осигуряване до една година преди тази възраст.
 
Периодът се увеличава главно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 г. преди навършването на възрастта за пенсиониране.

От БСП предлагат при промяна на осигуряването от универсален фонд във фонд „Пенсии“ натрупаните средства в индивидуалната партида да постъпват в Сребърния фонд, но с уточнението, не по-малко от брутния размер на направените вноски и сумата от лихви върху тях.

Друго предложение на БСП е да се гарантира, не само брутният размер на направените осигуровки, но размерът да е индексиран с натрупаната инфлация, отчетена от НСИ към месеца преди отпускането на пенсията от универсалния фонд.

От левицата искат, когато в партидата има повече пари от брутния размер на направените осигуровки, пенсионно-осигурителните дружества да са задължени да предлагат гарантиране на първия размер на отпусната допълнителна пожизнена пенсия. В приетия досега проект се изисква изразено от клиента желание.

Освен това БСП предлага при гарантирането на първия размер на пенсията, тя да не се коригира с рисков коефициент. И още: вместо да има такса до половин процент годишно върху нетните активи на фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и за разсрочени плащания, таксата да е до 10% от дохода, реализиран от инвестирането на средствата във фондовете за извършване на плащанията.

Новините от днес и със задна дата