Отрасловият съвет предлага на министъра на образованието и науката да бъде променен графикът на предвидената пролетна ваканция, съобщава Диян Стаматов - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), и директор на 119-то Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" в София.

Предложението е част от ваканцията да е между 18 и 21 март, а другата - между 29 април и 9 май.

Стаматов уточнява, че това предложение е направил Отрасловият съвет към МОН (който събира социалните партньори - б.р.) на работна среща днес, предаде БТА.

По графика за тази учебна година пролетната ваканция е предвидена от 3 април до 11 април, включително - за учениците от първи до 11-и клас, а за 12-и клас - от 8 до 11 април, включително.

Диян Стаматов обяснява, че причините, които налагат промяната на ваканцията, са продиктувани от изключително силната натовареност на учениците при редуването на присъствено обучение и обучение в електронна среда. 

Заради нагласата за по-добра подготовка на учениците от седми и 12-и клас, чрез редуване на концентрирано учене и ваканция, както и заради съчетаването на Великденските и майските празници, без разкъсаност на учебния процес.

През тази година Великден е на 2 май.

"Отрасловият съвет е с нагласата да не се затварят повече учебните заведения. Да бъдат положени и всички усилия за нормалното провеждане на предвиденото национално външно оценяване в четвърти, седми и в десети клас, както и на държавните зрелостни изпити в 12-и клас", информира Диян Стаматов.