понеделник, 1 февруари 2021 г.

Пуснаха насоки за туроператорите: Как ще кандидатстват за помощ

 Туризъм :: Туроператори представят документи за държавна помощ до края на  януари :: Monitor.bg

Министерство на туризма публикува "Насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19", съобщиха от ведомството.

Припомняме, че наскоро нова система за електронно кандидатстване за Covid помощи изненада туроператорите. Те ще трябва да използват съвсем нова платформа, а не позната досега ИСУН - информационна система за управление и наблюдение на средствата от еврофондовете.

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева, които ще бъдат предоставяни на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл.26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Размерът на еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.

Допустими кандидати са предприятия, опериращи като туроператори или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, които към момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка "Отговорност на туроператора" в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.

Тази мярка е част от цялостен пакет от мерки и има за цел да противодейства на недостига на ликвидност, пред който са изправени предприятията поради COVID-19, посочват от министерството, което е администратор на мярката.

Как ще става кандидатстването за помощ?

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път.

Ще се прилага схема за предоставяне на финансова помощ с един краен срок за кандидатстване, посочват от министерството. С оглед своевременно изплащане на помощта за приоритетно компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност, се препоръчва заявленията да бъдат подавани в рамките на 14 дни от датата на отваряне на процедурата.

В рамките на тази схема кандидатите могат да подадат само едно заявление за подкрепа, уточняват от министерството. В случай че един кандидат е подал повече от едно заявление за подкрепа, се разглежда само първото постъпило заявление.

Министерството на туризма откри и информационна телефонна линия, на която туроператорите и туристическите агенти могат да задават своите въпроси относно схемите за финансиране, прилагани от ведомството.

Новините от днес и със задна дата