неделя, 7 февруари 2021 г.

Колектори мамят длъжници с 10-годишната давност

 

Колекторски фирми мамят длъжници, за да заобиколят 10-годишната давност за събиране на дългове. В Асоциацията за защита на потребителите са получени редица сигнали от граждани за нова подвеждаща практика на фирмите за събиране на дългове, обясни председателят на асоциацията Пейо Майорски.

По думите му длъжниците са карани да подписват споразумения за признаване на дълга. По този начин лицето губи правото си да се позове на давността.

Така например, ако до достигането на 10-годишна абсолютна давност остават няколко месеца, при подписването на такова споразумение тя започва да тече отначало, обясни Майорски. По думите му често хората са оставени в заблудата, че подобно споразумение не се отразява на срока за давност.

В края на ноември депутатите приеха окончателно промени в Закона за задълженията и договорите, според които с изтичането на 10-годишната давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването є, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Давността важи и за заварените случаи, като тя започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението.

Законът обаче ще влезе в сила 6 месеца след обнародването му в Държавен вестник.

Друга практика на колекторските фирми е да претендират освен за главницата на дълга и за лихвите, описани в погасителния план на дадена банка, каза още Майорски. Банките понякога, за да си възстановят първоначално отпуснатите средства, са принудени да се откажат от лихвите в опит да накарат длъжника да изплати поне главницата. Когато колекторски компании изкупят тези кредити, те започват да искат от длъжниците да платят цялата сума, посочена в погасителния план на банката, плюс лихвите, обясни той.

Заради тези злоупотреби от асоциацията ще сезират Комисията за защита на потребителите както и омбудсмана Диана Ковачева.

Апелираме към потребителите да бъдат по-внимателни при подписването на каквито и да било документи от фирмите, събирачи на дългове. Призоваваме ги да четат внимателно, по възможност да се съветват с адвокати за своите права, да сигнализират в компетентните органи, заключи Пейо Майорски.

Новините от днес и със задна дата