петък, 8 януари 2021 г.

И през тази година Община Бургас ще осигурява топла храна на крайно нуждаещите се

 

Община Бургас ще продължи и през новата година да предоставя хранителна помощ на крайно нуждаещи се свои жители. Това стана възможно, след като местната администрация подготви проект по новата програма "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Целта на новата програма е подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Реалното ѝ изпълнение ще започне от 25 януари и ще продължи до 27 април. Хората, които ще могат да се възползват от услугата са:

- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

- Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

- Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Желаещите да получават топъл обяд следва да подадат следните документи:

1. Заявление-декларация (по образец, Приложение 2);

2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец, Приложение 20).

Посочените документи могат да бъдат получени и подадени в Центъра за административно обслужване на граждани /Деловодството/ на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:15 часа или да бъдат изтеглени от сайта на Община Бургас - www.burgas.bg - Раздел "Социални дейности" - Проекти и програми или на: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1623

Желаещите да ползват социалната услуга ще бъдат одобрявани от Дирекция "Социално подпомагане" - Бургас, която ще изготви списъци с хората, които отговарят на посочените критерии.

Програмата "Топъл обяд" е част от цялостната социална политика, която Община Бургас прилага в подкрепа на хората, които са в най-голяма нужда, живеят в лишение и в риск от социална изолация.

Повече информация можете да получите всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на следните телефони: 056 907 413 и 0883 252 660.

Още снимки

Новините от днес и със задна дата