неделя, 24 януари 2021 г.

Регистър показва има ли запор върху автомобила

 istock 

Министерството на правосъдието предлага изграждането на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“ в България. Чрез нея информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, ще бъде централизирана в единна база данни.

Системата ще е достъпна за правоимащите органи и лица на територията на страната и извън нея, информира правителственият пресцентър.
 
Към момента в българското законодателство съществува нормативна празнота по отношение на възможността за информиране на заинтересованите страни преди извършване на покупко-продажба на движими вещи (пътно-транспортни средства, селскостопанска техника, пътностроителна техника и др.) относно наложени запори върху тях. 

Предвидено е Националният регистър на запорите и системата за електронен публичен търг да функционират на основата на обща информационна система.

Този подход ще позволи да има общ единен стандарт при изграждането на двете функционалности и автоматизирано движение на данни от регистъра на запорите на движими вещи към модула за продажбите и обратно, пише в предложението на правосъдното министерство.  

Очакванията са системата да допринесе за развитието на електронните услуги, които се предоставят на гражданите и бизнеса. Тя трябва да осигури взаимодействие между системи при проверка за наличие на запор върху вещ на дадено лице и да постигне максимална информираност на гражданите, бизнеса и държавните органи, като намали възможността за разпореждане със запорирани вещи.

Новините от днес и със задна дата