събота, 12 декември 2020 г.

Предлагат нов пакет от мерки за кредитна ваканция и освобождаване от наеми заради Covid

  

От ВМРО искат намаляване или освобождаване от държавни и общински наеми за изпаднали в неплатежоспособност заради Ковид мерките, съобщиха от пресцентъра на партията.

Те предлагат и със закон да се наложи банките и кредитните институции да дадат кредитна ваканция за хората и фирмите, пострадали от противоепидемичните мерки.

Пакетът от мерки е внесен в деловодството на Народното събрание като промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на парламента от 13 март т.г. и за преодоляване на последиците.

Първата мярка, която депутатите от ВМРО предлагат, засяга наемите на терени и обекти, които са държавна и общинска собственост. По време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, както и общинските съвети по места, да имат право да приемат решения и да издават заповеди за намаляване размера на вноските за наем или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица, които са ограничили или преустановили дейността си в имота, вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка. За да се възползват от мярката наемателите на държавни и общински терени трябва да докажат чрез съответни документи затрудненото си финансово състояние.

Законопроектът за кредитната ваканция предвижда физически и юридически лица, които са засегнати от наложените противоепидемични мерки, да могат да отсрочват кредитните си плащания по време на извънредната противоепидемична обстановка и до два месеца след отмяната й.

Условията за физическите лица са следните - останали са без работа, в неплатен отпуск или са с намалено възнаграждение повече от 1/5 от договорното месечно възнаграждение /от тази мярка ще могат да се възползват и самоосигуряващите се, еднолични търговци или земеделски производители, когато са преустановили или сериозно ограничили дейността си вследствие на пандемичната ситуация/; отсрочването се допуска, ако длъжниците нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения; преди началото на извънредното положение от 13 март т.г. не са изпадали в забава на задължението си за повече от три месеца.

Мярката е приложима и за юридически лица, когато те са намалили оборота си с повече от 1/5 от предходната година; нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения; отговарят на условието да нямат забава на задълженията преди началото на извънредното положение за повече от три месеца.

Текстовете предвиждат още от момента на подаване на заявлението за отсрочване да не могат да се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението да не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът да не може да бъде развален поради неизпълнение. С това се цели да се даде правна защита за длъжниците за срока на отсрочването, информират от ВМРО.

Новините от днес и със задна дата