вторник, 29 декември 2020 г.

Върти се страшна шашма: Източват пенсии с фалшификации

  

Груби фалшификации използват кандидат-пенсионери, за да получат голяма пенсия. Това показват проверки на Националния осигурителен институт, пише Труд. В схемите се използват както подправени документи за стаж, така и несъществуващи фирми, като целта е злоупотреба със средства на Държавното обществено осигуряване. От НОИ разкриват фрапиращ случай, при който кандидат-пенсионер лъже, че е бил студент в ПУ “Паисий Хилендарски”, за да получи наследствена пенсия.

Оказва се обаче, че представеното “уверение” всъщност е сканирано цветно копие на документа и не съдържа достатъчно информация относно статута на учащ на лицето. След проверка на инспекторите от университета уведомяват НОИ, че приложеното от лицето уверение не е автентично, тъй като не е издадено от инспектора, чието име е посочено в него. В друг случай пенсионер се опитва да получи преизчисление на пенсията за стаж и възраст заради допълнителен стаж, който обаче се оказва, че е придобит не след, а преди пенсионирането му.

 Инспекторите установяват, че представеният образец УП-3 от лицето за периода от 20.09.1973 г. до 27.10.1975 г., издаден от голям осигурител на територията на Пазарджик, е ксерокопие на вече попълнен документ. Върху копието на документа са нанесени корекции и видимо си личат пресниманите стари подписи и печат. Проверката показва, че лицето въобще не присъства в разчетно-платежните ведомости за работни заплати и няма данни да е упражнявало трудова дейност при този работодател в посочения период. 

От НОИ предупреждават за дружества, които са рискови и често попадат в полезрението на проверяващите. След контролна проверка за зачетен осигурителен стаж от ликвидиран работодател, е установено, че кандидат-пенсионери представят документи, които не са съществували по времето, в което те са работили за съответното предприятие. 

Друг пък пробва да получи пенсия, като представя стаж от предприятие с фалшив БУЛСТАТ. От 1 януари 2021 г. инспекторите от НОИ вече могат да спират отпускането на пенсия, ако в хода на производството по отпускането є се установяват данни за извършено престъпление от значение за правото или размера на същата. Това става възможно заради промени в Кодекса за социално осигуряване. 

Най-често това са документни престъпления - съставяне и/или използване на документи за осигурителен стаж, осигурителен доход или категория труд, които са неистински или са с невярно съдържание. При установяване на такива данни материалите се изпращат на прокурор, а производството по отпускане на пенсия се спира до приключване на наказателното производство, като целта е да не се допусне неправомерно изплащане на средства от фондовете на ДОО. 

Производството се спира до приключване на наказателното производство, което предполага да е налице влязъл в сила акт. Друга промяна предвижда длъжностното лице по пенсионно осигуряване да спре изплащането на отпусната вече пенсия, когато след отпускането є се установят данни за извършено престъпление. Максималният срок, за който може да бъде спряно производството е 6 месеца, като не може да бъде превишаван, дори ако проверката не е завършила, или дори не е започнала, уточняват от НОИ. 

Схема

С „английска борса“ прибират пари за безработица “Продавачи” работят на строеж 13 “английски работници” пробват да получат по-високи обезщетения за безработица. Българи лъжат, че са работили във Великобритания, за да приберат големи обезщетения за безработица. Такава схема са разкрили инспекторите на НОИ. Става въпрос за т. нар. схема “английска борса”, при която лица, които никога не са напускали страната, подават заявление за отпускане на парични обезщетения за безработица, като посочват и предишна трудова дейност във Великобритания. 

Точно преди да останат без работа те са работили за кратко време на високи доходи в България. Надеждата им е, че НОИ ще им отпусне обезщетение върху тази заплата, тъй като съгласно европейския Регламент 883/2004, когато се сумира стаж и в друга страна-членка от ЕС, обезщетението се отпуска върху последния доход. 13 “английски работници” пробват точно това, като представят преносими документи U1 за упражнявана трудова дейност във Великобритания. На част от тях първоначално са изплатени парични обезщетения за безработица. 

При последващ контрол на обаче е установено, че тези хора не само не са работили при посочения последен български осигурител, но и че част от тях дори никога през живота си не са излизали от страната. Те трябва да върнат сумата от 36 224 лв., а след сигнали до прокуратурата са образувани досъдебни производства. При друга схема две дружества на свързани лица са подали уведомления за сключени за съмнително кратки периоди трудови договори с общо 76 лица. 

При извършените ревизии се установява, че ако всички тези хора, записани като продавач-консултанти или общи работници, наистина са работили в посоченото помещение от приблизително 6 квадратни метра, на всеки един квадратен метър работна площ биха се падали средно по 13 работници. А мястото - къща за гости, се оказва груб строеж. За установените щети на ДОО на осигурителите са съставени ревизионни актове за начет в размер на 19 973 лв. 

Парите за безработица са отказани, а данните са дадени на прокурор. От 1 юли 2022 година Минималната пенсия се вдига на 316 лева
От 1 юли 2022 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще достигне 316,50 лв., а от 1 юли 2023 г. ще се увеличи до 334,22 лв. Това показва анализ на Весела Караиванова, подуправител на НОИ, за пандемията Covid-19 и социалноосигурителната система. Според средносрочната бюджетна прогноза, приета от Министерския съвет, пенсиите ще бъдат увеличавани от 1 юли по т. нар. 

“Швейцарско правило” (50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход за предходната година). При парамет­рите на текущата макроикономическа прогноза, процентът за осъвременяване на пенсиите се очаква да бъде съответно 5,5% през 2022 г. и 5,6% през 2023 г., допълва Караиванова. С тези проценти ще нарастват и пенсиите, несвързани с трудова дейност. Така социалната пенсия за старост ще нарасне до 158,89 лв. от 1 юли 2022 г. и до 165,68 лв. от 1 юли 2023 г. 

Доколкото допусканията на одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза не предвиждат увеличение на максималния осигурителен доход, то и т. нар. “таван” на пенсиите ще остане 1440 лв., пише още в анализа. В него е посочено, че промени в областта на краткосрочните обезщетения не се очакват, като динамиката на разходите за тях ще зависи основно от демографски и макроикономически фактори. Според нея и през 2022 г., и през 2023 г. балансирането на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване ще зависи от трансфера за покриване на недостига от средства. 

Прогнозите са, че неговият дял от общите разходи (вкл. трансферите) ще намалява. От около 41,4% през 2021 г., делът на трансфера от централния бюджет за покриване на недостига от средства от разходите и предоставените трансфери ще намалее 38,1% през 2022 г. и 37,9% през 2023 г. Това означава, че над 60% от разходите ще са “покрити” от осигурителни приходи.

Новините от днес и със задна дата