неделя, 13 декември 2020 г.

Бедните губят най-много в кризата

 istock 

Доходите на българите от заплати са намалели с около 2,8% заради предприетите мерки срещу разпространението на Covid-19 Това показват данни на Евростат, които оценяват загубите на доходи от заетост по време на пандемията.

У нас хората с ниски възнаграждения са загубили около 6% от доходите си, тези със средни са загубили под 4%, а тези с високи – под 2% от доходите си от заплати.
 
Средно за страните-членки на ЕС очакваната загуба на доходи от заетост през 2020 г. е 5,2% спрямо миналата година.

Настоящата криза заради пандемията от Covid-19 и затварянето на бизнеси като мярка срещу разпространението на вируса, доведоха до безпрецедентно нарастване на броя на отсъстващите от работа хора и до ръст на безработицата.

Средните доходи от заплати на работещите европейци са намалели до около 23 700 евро за 2020 г., при 25 000 евро за 2019 г., показват данните на Евростат.

Влиянието на кризата е много неравномерно разпределено между държавите-членки и е особено силно за най-уязвимите групи от трудоспособното население. Хората с ниски заплати имат от 3 до 6 пъти по-големи загуби на доходи от заплати в сравнение с тези с висока заплата в половината от страните от ЕС.
 
Националните правителства са въвели различни схеми за справяне с икономическите последици от Covid-19, като голяма част от тях са за запазване на работните места (схеми за компенсация на заплатите).

Те допринесоха за смекчаване на загубата на доход във всички страни от ЕС, като общата загуба на доходи намаля наполовина, посочват от Евростат. У нас след мерките на правителството загубите на доходи от заплати са средно под 2%.

Новините от днес и със задна дата