вторник, 3 ноември 2020 г.

На вниманието на студентите, одобрени за общинска стипендия – тя се получава от университета

 

В отговор на многото запитвания вчера и днес, Община Бургас прави следното уточнение:

Студентите, на които ще бъде осигурено финансово подпомагане по общинската програма "Успешни студенти", ще могат да получат стипендиите си от съответния университет, в който се обучават. 

Средствата ще бъдат преведени на учебните заведения най-късно до края на месец ноември 2020 г. Стипендията се отпуска за срок от 4 месеца за зимен семестър на учебната 2020/2021 учебна година. 

Одобрените студенти е необходимо да се обърнат към финансово-счетоводен отдел на съответния университет (стая 217 в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и стая 101 в Бургаски  свободен университет) и да предоставят данни за банковата сметка, на която да бъдат преведени средствата в указания от университета срок.     

Новините от днес и със задна дата