понеделник, 26 октомври 2020 г.

Медицински център „Д-р Стайков“ учреди стипендия за студенти по медицина и здравни грижи

 

* Тя подкрепя програмата "Успешни студенти" на Община Бургас

Медицински център "Д-р Стайков" подкрепи новата програма "Успешни студенти" на Община Бургас. Тя е насочена към перспективните млади хора, обучаващи се в двата университета на града.

В седмицата на духа и будителството, по повод 1 ноември, Медицински център "Д-р Стайков" учредява стипендия "Д-р Стайков", която ще се дава за постигнати отлични резултати ежегодно на двама студенти - един от Медицинския факултет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в научна област "Медицина" и един от Факултет  "Обществено здраве и здравни грижи" на същия университет.

Кандидатстващите трябва да отговарят на изискванията, заложени в Правилника за кандидатстване по програмата "Успешни студенти" на Община Бургас и да са подали документи в указания срок. Одобрените студенти ще бъдат поканени в Медицински център "Д-р Стайков" - Бургас за получаване на стипендията. 

"Тази година МЦ "СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ" ЕООД въведе в експлоатация своята нова, модерна, иновативна сграда, проектирана и строена специално за лечебно заведние със съвременно оформление и дизайн. Следвайки световните тенденции, се постарахме да осигурим комфортна среда както за пациентите, така и за медицинския персонал", заявиха собствениците.

От МЦ "Д-р Стайков" съобщиха още, че работят за привличане на млади специалисти, включително на медици от други български градове, както и на специалисти от областта, които желаят да прилагат наученото в полза на бургаските пациенти.

Новините от днес и със задна дата